Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Befolkning by Mind Map: Befolkning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Befolkning

Befolkningsteorier

Marx

Malthus(1798)

Bostrup

Befolkningslære

Befolkningsstrukturen forteller hvordan befolkningen fordeler seg etter alder og kjønn på et bestemt tidspunkt

Demografi = befolkningsbeskrivelse / befolkningslære

Naturlig tilvekts = Antall fødte - Antall døde.

Befolkningsutvikling

Fase 1:

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Landene er på ulike stadier i den demografiske overgangen - Rike land som Norge og Sverige er nå i fase 4 eller 5 - Fattige land som Mexico og Sri Lanka er i fase 2 eller 3 - Den demografiske overganger har gått mye raskere i land i Sør enn i Nord.

Befolkningshistorien

Helt til 1700-tallet økte folketallet langsomt

Fruktbarhet

- hvor mange barn som blir født i en befolkning per år - hvor mange barne en kvinne føder i løpet av livet

Samlet fruktbarhetstall = antall barn kvinner få i gjennomsnitt

Reproduksjonsnivå: 2,1

Befolkningstruktur

Befolkningspyramider

Rater

Fødselsrate: fødte per 1000

Dødsrate: døde per 1000

Migrasjonsrate: innflytting og utflytting per 1000

Naturlig vekstrate: Fødselsrate-dødsrate (fødselsoverskudd)