Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Befolkning by Mind Map: Befolkning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Befolkning

Befolkningsteorier

Marx

Overbefolkning ikke et problem

Problemet er riktig fordeling av ressursene

Malthus(1798)

Folketallet må begrenses, Krig, Epidemier, utsatt ekteskap, Sult

Stor økning i matprodukson etter hans tid

Nymaltusianere, Befolkningsvekst er problemet og må begrenses, Prevensjon, Familieplanlegging

Folketalletæker mye raskere en matproduksjon, sult

Bostrup

"Nøden lærer naken kvinne å spinne"

Teknologioptimisme

Kreativitet og oppfinnsomhet vil hindre nød og sult

Befolkningslære

Befolkningsstrukturen forteller hvordan befolkningen fordeler seg etter alder og kjønn på et bestemt tidspunkt

Demografi = befolkningsbeskrivelse / befolkningslære

Naturlig tilvekts = Antall fødte - Antall døde.

Befolkningsutvikling

Fase 1:

- Høy fødtselsrate og dødsrate - Stabil befolkningsvekst - Utsatt for sulteepedemier

Fase 2

- Kosthold, helsestell og hygiene bedres - Mindre sykdommer - dødsraten synker - stabil fødtselsrate - Befolkningen stiger mye!!!!!!

Fase 3

- Høyere levestandar - Fødtselsraten begynner å synke - Dødsraten avtar, men ikke like fort som før -

Fase 4

- Fødtselsraten og dødsraten er lav - Lav tillvekst - Demografisk overgang er fullført

Fase 5

- Fødtselsraten og dødsraten er like store og folketallet har stabilisert seg - Den naturlige tillveksten kan bli negativ og folketallet minske

Landene er på ulike stadier i den demografiske overgangen - Rike land som Norge og Sverige er nå i fase 4 eller 5 - Fattige land som Mexico og Sri Lanka er i fase 2 eller 3 - Den demografiske overganger har gått mye raskere i land i Sør enn i Nord.

Befolkningshistorien

Helt til 1700-tallet økte folketallet langsomt

Fruktbarhet

- hvor mange barn som blir født i en befolkning per år - hvor mange barne en kvinne føder i løpet av livet

Samlet fruktbarhetstall = antall barn kvinner få i gjennomsnitt

Reproduksjonsnivå: 2,1

Befolkningstruktur

Befolkningspyramider

Gir informasjon om størrelsen på forskjellige alderskull

Kan brukes til å se aldersgruppeeringer i en befolkning

Rater

Fødselsrate: fødte per 1000

Dødsrate: døde per 1000

Migrasjonsrate: innflytting og utflytting per 1000

Naturlig vekstrate: Fødselsrate-dødsrate (fødselsoverskudd)