Baza Kadry Firma Softwarowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Baza Kadry Firma Softwarowa by Mind Map: Baza Kadry Firma Softwarowa

1. Pracownik

1.1. Dane osobowe

1.1.1. Imię

1.1.2. Nazwisko

1.1.3. Data urodzenia

1.1.4. Stan cywilny

1.1.4.1. Kawaler/Panna

1.1.4.2. Wdowa

1.1.5. Wykształcenie

1.1.5.1. Ukończone szkoły

1.1.5.1.1. Nazwa szkoły

1.1.5.1.2. Od kiedy

1.1.5.1.3. do kiedy

1.1.6. PESEL

1.1.7. Konto bankowe

1.1.8. Telefon

1.1.9. Adres zamieszkania

1.2. Umiejętności

1.2.1. Języki/Inne

1.2.1.1. nazwa języka

1.2.1.2. Stopień zaawansowania

1.3. Typ zatrudnienia

1.3.1. Umowa o dzieło

1.3.1.1. Rozliczenie godzinowe

1.3.1.1.1. Ilość przepracowanych godzin

1.3.1.1.2. Miesiąc

1.3.2. Etat

1.3.2.1. na czas określony

1.3.2.2. na czas nie określony

1.4. Uprawnienia pracownika

1.4.1. Nazwa uprawnienia

1.4.2. Kiedy kończy się uprawnienie

1.5. Data przyjęcia do pracy

1.6. Doświadczenie w ramach firmy

1.6.1. Nazwa projektu

1.6.2. Od kiedy

1.6.3. do kiedy

1.7. Email pracownika

1.8. Uprawnienia

1.8.1. Nazwa uprawnia

2. Szkolenie

2.1. Planowane szkolenia

2.1.1. Kiedy planowane jest szkolenie

2.1.2. Gdzie odbędzie się szkolenie

2.2. Szkolenia okresowe

2.3. Odbyte szkolenia

2.3.1. Ocena szkoleń przez pracowników

2.3.2. Kto odbył szkolenie

3. Stanowisko

3.1. Wydziału

3.1.1. Podwydział

3.1.1.1. Nazwa wydziału

3.1.1.2. Kierownik działu

3.1.1.2.1. [Pracownik]

3.2. Tytuł stanowiska

4. Urlop

4.1. Od kiedy

4.2. Do kiedy

4.3. [Pracownik]

5. Zwolnienie lekarskie

5.1. Od kiedy

5.2. Do kiedy

5.3. Informacje z L4 etc.

5.4. [Pracownik]

6. Kandydat

6.1. to co pracownik tyle ze brak jakieś flagi