Polski Kurs Blendera

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Polski Kurs Blendera by Mind Map: Polski Kurs Blendera

1. Światło

1.1. Lampy BI

1.2. Lampy Cycles

2. Renderowanie

3. Animacja

4. Edytor Nodów

5. Interfejs

5.1. Podstawy UI

5.2. Instalacja i przygotowanie do pracy

5.3. Konfiguracja

5.3.1. Konfiguracja 2.66

5.4. Zarządzanie sceną

5.5. Okna programu

5.5.1. Okno: Timeline

5.5.2. Okno: Outliner

6. Modelowanie

6.1. Modyfikatory

6.1.1. Subdivision Surface

6.1.2. Solidify

6.1.3. EdgeSplit

6.1.4. Mirror

6.1.4.1. Mirror - uzupełnienie

6.2. Tryb Obiektowy

6.3. Tryb Edycji

6.3.1. Bevel

6.3.1.1. Bevel - uzupełnienie

6.3.2. Inset

6.3.3. Modelowanie domku z planu

6.3.4. Modelowanie domku z prowadnicami

6.3.5. Modelowanie domku z rzutami

6.3.6. Pivot

6.3.7. Orientacje transformacji

6.3.8. LoopTools

6.4. Tryb rzeźbienia

7. Materiały