Andmete ehk tunnuste tüübid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Andmete ehk tunnuste tüübid by Mind Map: Andmete ehk tunnuste tüübid

1. Statistika pakub meetodeid väga erinevate küsimuste lahendamiseks

1.1. Statistika jaguneb kaheks

1.1.1. Kirjeldav statistika

1.1.1.1. Pakub meetodeid (vaatlus)andmetest kokkuvõtete tegemiseks ja olemasolevate andmete kirjeldamiseks

1.1.2. Üldistav statistika

1.1.2.1. Kasutab kogutud (vaatlus)andmeid baasina hinnangute ja prognooside tegemiseks, mitte vaadeldud situatsioonide ja kogumite kohta

1.2. Mugava ja paindliku analüüsi tagamiseks tuleb andmetabeli koostamisel arvestada veel mitmete reeglitega

1.2.1. Igale tunnusele/veerule antakse nimi, mis peab olema unikaalne st teistest erinev ning suhteliselt lühike

1.2.2. Igas lahtris tohib olla ainult üks väärtus e üks ühik infot st mitut vastust ühte lahtrisse sisestada ei tohi!

1.2.3. Professionaalid väldivad andmete sisestamist tekstidena ning kasutavad selle asemel vastusevariantide kodeerimist, sest nii hoitakse kokku aega, välditakse sisestusvigu ning hiljem on võimalik andmeid paindlikumalt analüüsida

1.2.4. Ühes veerus tohivad olla ainult üht tüüpi andmed st kui on otsustatud tunnuse sõnaliste väärtuste asemel kasutada arvulisi koode, siis arvude vahele muid sümboleid ei sisestata

2. Tunnuste põhitüübid

2.1. Nimitunnused

2.1.1. Näiteks rahvus

2.1.2. NB! Nimitunnusel ei ole väärtused üheselt järjestatavad, järjestustunnusel on!

2.1.3. NB! Kui nimitunnusel on ainult kaks väärtust, siis väärtuste järjestamise ja vahede võrdsuse probleemi ei teki, mistõttu võib selliseid kahe väärtusega e binaarseid tunnuseid tihti analüüsida arvtunnuste analüüsimiseks sobivate meetoditega!

2.1.3.1. Binaarsed tunnused

2.1.3.1.1. Näiteks sugu

2.2. Järjestustunnused

2.2.1. NB! Järjestustunnusel ei ole väärtuste vahemikud võrdsed, arvtunnusel on!

2.2.2. Näiteks haridustase

2.3. Arvtunnused

2.3.1. Näiteks vanus