Andmete ehk tunnuste tüübid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Andmete ehk tunnuste tüübid by Mind Map: Andmete ehk tunnuste tüübid

1. kaks statistika valdkonda

1.1. kirjeldav statistika

1.2. üldistav statistika

2. paindlikus andmeanalüüsis tuleb arvestada ka

2.1. igale tunnusel/veerule antakse nimi

2.2. igas lahtris tohib olla ainult üks väärtus

2.3. profesionaalid kasutavad endmete sisestamisel kodeerimist

2.4. ühes veerus tohivad olla ainult ühte tüüpi andmed

3. kolm tunnuste põhitüüpi

3.1. nimitunnused nt. rahvus: eestlased, venelased...

3.1.1. NB! Nimitunnusel ei ole väärtused üheselt järjestatavad, järjestustunnusel on!

3.2. järjestustunnused nt haridustase: algharidus, põhiharidus

3.2.1. NB! Järjestustunnusel ei ole väärtuste vahemikud võrdsed, arvtunnusel on!

3.3. arvtunnused nt vanus: 27 a, 32 a, 51 a, ...

3.4. LISA: Binaarsed tunnused (nt sugu: mees, naine)