Andmete analüüs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Andmete analüüs by Mind Map: Andmete analüüs

1. Andmete korrastamine ja kontrollimine

1.1. Andmete kontrollimine

1.2. Andmete täiendamine

1.3. Andmete korrastamine

2. Andmete litereerimine

2.1. Kvalitatiivne andmestik kirjutatakse sõna-sõnalt ümber

3. Millal asuda analüüsi juurde?

3.1. Andmete töötluse ja analüüsiga alustatakse võimalikult kiiresti pärast kogumis- või välietapi lõppu.

3.1.1. Ennustusvaliidsus

3.1.2. Uurimisseade valiidsus

3.1.3. Strüktuurvaliidsus

4. Analüüsiviisid

4.1. Seletamist taotlevas analüüsis kasutatakse statistilist analüüsi ja järelduste tegemist.

4.2. Mõistmist taotlevas kasutatakse kvalitatiivset analüüsi ja järelduse tegemist.

5. Tulemuste tõlgendus ja järeldused

5.1. Tõlgenduse alla mõedakse uurija mõistlikust analüüsi tulemuste üle ja neist tehtud järeldusi.

5.2. Ka küsimuste selgitamine ja arutlemine

5.3. Sünteesimine

6. Tulemuste reliaablus ja valiidsus

6.1. Reliaablus on uurimistulemuste korratavus

6.2. Valiidsus tähendab uurimismeetodi võimet mõõta just seda, mille mõõtmisek on see mõeldud.