Dansk Modul 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dansk Modul 2 by Mind Map: Dansk Modul 2

1. Litteratur

1.1. Mediedidaktik

1.1.1. Gissel, Stig Toke

1.2. It og Meider - Kvan 86

1.3. Byggesten til danskundervisningen

1.3.1. Jørgensen, Martin og Else Waitz Mosegaard

1.4. Veje ind i billedet s. 141-148

1.4.1. Wegener, Vibeke

1.5. Faghæfte 1 (Dansk) og faghæfte 48 (It og medier i folkeskolen)

2. Besøg på Petermindesskolen

2.1. Kidblog

2.2. Jeg syntes ikke rigtig det har været brugbart i undervisningssammenhæng. Personligt har jeg desværre slet ikke haft kontakt med de elever vi fik "tildelt".

3. Mediebegrebet

3.1. Hvordan kan vi undervise eleverne i analyse og fortolkning af medietekster?

3.2. Repræsentationsformer og samspillet mellem repræsentationsformer.

3.3. Læremidler i undervisninger

3.3.1. Undervisningsmidler

3.3.2. tekster

3.3.3. Redskaber

4. Billedeanalyse

5. Film

5.1. Noter fra Gissel

6. Nyheder og sociale medier

6.1. modstilling mellem de traditionelle nyhedsmedier og de moderne kommunikationsmedier.

7. Computerspil

8. Personlige refleksioner

8.1. Vækstpunkter

8.1.1. Billedeanalyse

8.1.2. Filmanalyse

8.1.3. Generel fordybelse i flere af de tekster vi har brugt i modulet, med henblik på min eksamensopgave.

8.2. Det har været et godt modul, hvor jeg har lært rigtig meget. Dog har det været meget komprimeret at følge forløbet samtidig med TPM. Jeg tror min eksamensopgave skal skrives med hovedvægt på dette modul. Muligvis noget med hjemmesider eller spil.