งานซ่อม และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งานซ่อม และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: งานซ่อม และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์

1. แอทซูม เซิฟเวอร์

2. แผนกบัญชี

2.1. เอ็กซ์เพรสเซิฟเวอร์ (เซิฟเวอร์บัญชี)

2.2. เครื่องพิมพ์ โคนิก้า

2.3. โปรแกรมเงินเดือน (ฝ่ายบุคคล)

3. การสำรองข้อมูล

3.1. การแบ็คอัพ อีเมล์

3.1.1. ทำการติดตั้งระบบ เมล์เซิฟเวอร์ภายในบริษัทเพื่อทำการ ส่งต่อเมล์ที่ต้องการจัดเก็บสำรอง ตามคำขอ เพื่อป้องกันการสูญหายจากโปรแกรม เอาท์ลุค

3.1.2. ทำการส่งต่ออีเมล์ไปยังอีเมล์อื่นเพื่อป้องกันการสูญหายจาก โปรแกรมเอาท์ลุค

3.2. แหล่งสำรองข้อมูล

3.2.1. เก็บไว้ที่ server

4. แลน / อินเตอร์เน็ต

5. ระบบโทรศัพท์ และแฟกซ์ UPDATE 20 เมษายน 2556

6. แนวทางการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ UPDATE 29 มีนา 56

6.1. ปัญหาไวรัส

6.1.1. ค่อยๆ แก้ไขทีละเครื่อง ตามการร้องขอบริการ (ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้เครื่อง ในเรื่องของการแก้แบบชั่วคราว กับการฟอร์แมตเครื่องใหม่)

6.2. ปัญหาแลน

6.2.1. จับตาดูเสถียรภาพ และ จุดเสียในระบบ

6.3. ปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

6.3.1. เก็บรวบรวมไดรเวอร์ ศึกษาวิธีแก้ไขและการ ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ ใช้งานจากบริษัทผู้ขาย

6.4. ปัญหาโปรแกรมใช้งาน

6.4.1. ติดตั้งแก้ไขตามการร้อง ขอบริการ

6.4.2. จัดเก็บโปรแกรมต้นฉบับ ไว้ที่เซิฟเวอร์ เพื่อความสะ ดวกในกรณี รีโมทแล้วต้อง ใช้โปรแกรมต้นฉบับฉุกเฉิน

7. CCTV