Outsourcing 2.0: Creació i gestió d'equips globals per el teu projecte Pere Hospital - www.pereh...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Outsourcing 2.0: Creació i gestió d'equips globals per el teu projecte Pere Hospital - www.perehospital.cat by Mind Map: Outsourcing 2.0: Creació i gestió d'equips globals per el teu projecte  Pere Hospital - www.perehospital.cat

1. ¿Qui sóc?

1.1. Enginyer Tècnic de Sistemes

1.2. Certificacions en Seguretat IT CISSP i OSCP

1.3. Vuit anys d'experiència com a expatriat

1.3.1. Millor moment per tornar?

1.4. Co-fundador de Cloudways

2. Cloudways

2.1. Plataforma per la posta en marxa d'aplicacions al Núvol

2.2. Societat Pakistaneso-Catalana

2.2.1. Pakistan?????

2.3. Llançament fa un any

2.4. Empleats i col·laboradors a

2.4.1. Catalunya

2.4.2. Malta

2.4.3. Pakistan

2.4.4. Dubai

2.5. Clients a 30 països

2.6. Capital propi

2.6.1. Menys 50k€

3. ¿A qui li pot interessar?

3.1. A algú que vulgui iniciar un projecte amb recursos limitats

3.2. A algú que busqui ajuts per vendre el seu producte fora de Catalunya

3.3. I potser em deixo algú ...

4. Tres Preguntes

4.1. ¿Com crear el teu equip?

4.1.1. Pàgines WEB Freelance ("online staffing")

4.1.2. ¿Què podem trobar-hi?

4.1.2.1. Traductors

4.1.2.2. Assessorament Legal

4.1.2.3. Recursos Humans

4.1.2.4. i tot el que ens poguem imaginar

4.1.2.5. També Catalans!!!

4.1.3. Avantatges: Molt amplia oferta de perfils, peer review, tant per treballs puntuals com a llarg termini, bon entorn per fer contactes

4.1.4. Inconvenients: Molt amplia oferta de perfils (pot costar trobar la persona adequada), sense contacte cara a cara (pot ser un problema si no s'hi està acostumat)

4.1.5. odesk.com

4.1.5.1. La més gran

4.1.5.2. 896.036 freelancers

4.1.5.3. Més de 540.000 clients

4.1.5.4. Més de $360 mil·lions 2012

4.1.5.5. Molt bones eines per avaluar els freelancers

4.1.5.6. Molt bona visibilitat sobre el treball dels freelancers (excessiva?)

4.1.6. elance.com

4.1.6.1. 722.293 freelancers

4.1.6.2. S'hi poden trobar més empreses oferint els seus serveis

4.2. ¿Com coordinar el teu equip?

4.2.1. Correu?

4.2.2. Tasques comunes. organització de projectes, control de temps, contactes compartits, documents compartits, subscripció a objectes ...

4.2.3. Plataforma de Col·laboració Online (treballadors remots, partners, clients ...)

4.2.4. Fengoffice

4.2.4.1. +800000 usuaris

4.2.4.2. Versió Community Gratuïta i Model SaaS

4.2.4.3. Notes, Contactes, Calendari, Documents, Tasques, Links i Control de Temps

4.2.4.4. Perfecte per equips petits

4.2.5. Assembla

4.2.5.1. +500000 usuaris

4.2.5.2. Model SaaS

4.2.5.3. Tickets, Control de Temps, Wiki, Missatges, Documents, Milestones, SVN, Git ...

4.2.5.4. Eines MOLT potents per ORGANITZACIÓ del treball

4.2.5.5. Moltes eines per entorns de desenvolupament de software (però perfectament adaptable a altres entorns)

4.3. ¿Com organitzar el treball del teu equip?

4.3.1. ¿Qui està fent què, quan, com i perquè?

4.3.2. Problemes per PRIORITZAR i mantenir el FOCUS quan hi ha un nombre important de persones i tasques/projectes

4.3.3. LIMITAR, CENTRAR, MESURAR I CORREGIR

4.3.4. METODOLOGIES LEAN I AGILE

4.3.5. Scrum

4.3.5.1. Per equips per els quals es possible PLANIFICAR el treball

4.3.5.2. Diversos rols: Propietari del Producte, Scrummaster, Equip Scrum

4.3.5.3. Basat en ITERACIONS d'entre 1 i 4 setmanes (Sprints)

4.3.5.4. En cada Sprint s'accepta una certa quantitat de treball del BACKLOG

4.3.5.5. Un cop començat l'Sprint (en ppi) no s'accepta més treball (LIMITAR I CENTRAR)

4.3.5.6. Usat principalment en entorns de desenvolupament

4.3.6. Kanban

4.3.6.1. Per entorns en els quals NO és possible PLANIFICAR el treball (p.e. Suport a Clients)

4.3.6.2. Es determinen els diversos estats en que pot estar una tasca (p.e. Pendent, Assignada, En Procés, En Aprovació, Completada)

4.3.6.3. S'assigna un pes (punts) a cada tasca a fer basat en la seva dificultat i el temps per completar-se

4.3.6.4. Es determina un valor anomenat WIP (Work-in-process) que limitarà el total de punts que poden haver-hi en cada columna d'estat de les tasques (p.e. WIP=35)

4.3.6.5. No s'accepten més tasques en cap columna fins que no hi hagi capacitat disponible (total WIP de la columna <35 en el nostre exemple)

4.3.6.6. Afavoreix treball en equip i que no hi hagin tasques que quedin encallades

5. Outsourcing?

5.1. Una bona manera de COMENÇAR un projecte amb recursos limitats

5.2. Una bona manera de obrir la ment al que hi ha a fora

5.3. Think global, act local

5.4. Practicar idiomes!!!

6. Moltes Gràcies! www.cloudways.com www.perehospital.cat