Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Model driven development by Mind Map: Model driven development
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Model driven development

systeemgeneratie

code gericht

gegevensgericht

model

presentatie

gedrag

informatie

semantisch begrip

informatie zinnen, atomair, niet atomair, feit: ware informatiezin, Object Role Modelling, normalisatie (5.1), concept -> klasse, informatiepatronen, ouder-kind, combinatie, hartpatroon, exemplaar, vraag-aanbod, enkelvoudig, transactieregels, standaard order, hierarchie├źn, netwerk

model GUI

interface

regels

informatie

interface

combinatie

bedrijfsregels

informatie

MDD modelarchitectuur

interfacespecificatie

bedrijfsregel

business logic

interfaceregel

informatiemodel

structuur

constraints

informatiediagram, klassen, attributen, i-attributen, enkelvoudig, meervoudig, optioneel/verplicht, typen, associatie, identitetisregel, uniciteit, verplichte waarde niet noodzakelijk, constraints, objecten, instantie van klasse, object diagram, populatie diagram

diagram, grafische weergave deel van model

model, verzameling specificaties van een informatiesysteem

zie ook: figuur 1.17 en 1.19

MDD tool

repository

metagegevens

2 typen

code generatie

repository interpreter

Cathedron

interfacedefinitie, CIL, PIM taal, PSM elementen (tabelnamen, etc.)

informatiemodel, PIM -> realtioneel PSM -> leveranciersspecifiek PSM, zie tabel 1.1 voor transformaties, combinatieklasse

platform onafhankelijk modelleren

PIM

type informatie attributen ontbreekt/lastig

conceptueel model (informatie model op PIM nivo)

interfacespecificatie

PSM

MDA

softwareontwikkeltechnologie

uitgangspunt: ontwikkeling op hoogst mogelijk abstractienivo

PIM -> generatie -> PSM

OMG: UML/OCL voor PIM

modelvalidatie

stakeholder

requirements

iteratief

methodisch modelleren

conceptuele analyse

homoniemen en synonymen

informatiedictionary

programma van eisen

aanbod

vraag

transacties

OCL

constraints op PIM nivo

platformonafhankelijk; wel referentie naar infomodel

aanvulling UML class model

invariant, variant:afleidings/berekings-regels

operaties, waarde attribuut verkrijgen, navigatie naar andere klasse, collecties (vb size()), koppelteken: ->

OCL van PIM naar PSM

transformatie

gedrag, OCL - informatiediagram niet krachtig genoeg, alternatieven: andere UML, specificatie talen, vraag: wanneer controle op invarianten? (performance)

bedrijfsregel (business rule)

workflow: gestructureerd systeem van processen gestuurd door bedrijfsregels

bewaken

blokkade

berekening en waardetoekenning

signalering

logica

plaats in systeem, 2 tier of 3 tier?, database software, triggers, procedures, exceptions, middleware, client, MDD model, event driven

dynamische regels

eis: 1 MDD applicatie per database (ouderwets?)

constraintpatronen

deelverzamelingconstraint, hypotheekeigenaar == huiseigenaar, Untitled

Untitled