Спеціальні фонди держави

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Спеціальні фонди держави by Mind Map: Спеціальні фонди держави

1. Фонд соціального страхування України

2. Залежно від рівня

2.1. державні

2.2. регіональні

2.3. місцеві

3. Залежно від цілей використання

3.1. економічні

3.1.1. Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

3.1.2. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

3.1.3. Фонд охорони праці

3.1.4. Фонд розвитку та захисту конкуренції

3.1.5. Фонд підтримки селянських (фермерських) господарств

3.1.6. Державний дорожній фонд, територіальні дорожні фонди

3.1.7. фонд гарантування вкладів фізичних осіб

3.1.8. державний позабюджетний фонд приватизаці

3.2. науково-дослідні

3.2.1. Державний інноваційний фонд

3.3. кредитні

3.4. соціальні

3.4.1. Пенсійний фонд

3.4.2. Фонд соціального страхування

3.4.3. Державний фонд сприяння зайнятості населення

3.4.4. Фонд соціального захисту інвалідів

3.5. страхування

3.5.1. особистого

3.5.1.1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

3.5.1.2. Фонд соцiального страхування від нещасних випадкiв на виробництві та професiйних захворювань

3.5.1.3. Фонд загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробіття

3.5.2. майнового

3.6. військово-політичні

3.7. міждержавні

4. Залежно від джерел формування

4.1. бюджетні

4.2. позабюджетні

5. Залежно від передбачуваного періоду функціонування програми

5.1. безстрокової дії

5.2. короткострокової дії

5.3. довгострокової дії

6. Залежно від охоплення проблем

6.1. загального характеру

6.2. конкретного характеру