Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zelf by Mind Map: Zelf
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zelf

Zelfwaardering

een affectieve component van het zelf, bestaande uit positieve en negatieve zelfbeoordelingen

zelfbeeld

culturele invloeden

zelfdiscrepantietheorie

theorie dat discripantie de zelfwaardering bepaalt naargelang het belang, de grootte en de mate van aandachtsbesteding van discrepantie

zelfbewustzijntheorie

de theorie dat op het zelf gerichte aandacht leidt tot het bemerken van zelfdiscrepanties en daardoor motiveert tot het vermijden van eht zelfbewustzijn of tot gedragsverandering

waarom?

Zelfconcept

zelfschema's

schema's die bepaalde (belangrijkheids-)waarden hechten aan fysieke/mentale items van het individu

introspectie

mensen zijn voortdurend bezig met allerlei informatie te verwerken en daarom slagen ze er niet goed in eigen gedrag/gevoelens/gedachten te analyseren

invloed van anderen

het autobiografisch geheugen

zelfconcept bepaalt geheugen, geheugen bepaalt zelfconcept  geheugen is subjectief en vaak onjuist

culturele perspectieven

Zelfbewustzijn

privaat

een persoonlijkheidskenmerk van personen die introspectief zijn en vaak aandacht hebben voor hun interne toestand

publiek

een persoonlijkheidskenmerk van personen die aandacht hebben oor zichzelf als een sociaal object, zoals gezien door anderen

Zelfregulatie

ironische processen

hoe meer we ons concentreren op een activiteit, hoe minder succesvol deze is

Zelverheerlijking

impliciet egotisme

een onbewuste vorm van zelfverheerlijking

onrealistisch optimistisch

zelfhandicappering

gedrag bedoeld om de eigen prestaties te ondermijnen en zichzelf op die manier een excuus te bezorgen voor mislukking

een andere mindmap maken en delen?

My Geistesblitzes

geistmeister

geistesblitz