Види діяльності для різних типів інтелектів

Track your sales prospects right from the first qualification call

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Види діяльності для різних типів інтелектів by Mind Map: Види діяльності для різних типів інтелектів

1. Музичний

1.1. підготувати презентацію про музичні інструменти

1.2. підібрати музичні твори до позакласних заходів

1.3. підібрати пісні, де зустрічаються фізичні явища

1.4. наукові принципи запису цифрової музики

2. Логіко-математичний

2.1. виведення формул

2.2. побудова графіків в Excel

2.3. скласти хронологічну таблицю відкриттів

2.4. створити інтерактивну "Стрічку часу"

2.5. створення блоків-формул до теми

3. Візуально-просторовий

3.1. створити фотоальбом фізичних явищ

3.2. намалювати ескізи механізму

3.3. випустити газету

3.4. відеозапис домашнього досліду

3.5. створити презентацію

4. Натуралістичний

4.1. вигадати дослідницьку гру

4.2. провести спостереження в природі

4.3. створити плакат екологічного змісту

4.4. вимірювання температури, тиску, вологості повітря

5. Міжособистісний

5.1. групове дослідження

5.2. робота над проектом

5.3. участь у науковій конференції

5.4. пояснити однокласнику матеріал

5.5. виконати завдання в парах

5.6. взаємоперевірка

6. Внутрішньоособистісний

6.1. самостійно скласти задачі

6.2. самооцінка виконаного завдання

6.3. висловити свою пропозицію до проблеми, що розглядається

7. Кінестетичний

7.1. виготовити пристрій чи прилад

7.2. сконструювати фізичну модель

7.3. скласти інструкцію до моделі

7.4. представити модель фізичного процесу

8. Вербальний/лінгвістичний

8.1. підготувати радіогазету

8.2. скласти вірш , загадку про явище

8.3. скласти словник термінів

8.4. записати власний супровід до презентації

8.5. написати розповідь"Життя без тертя" та ін.