Operasjonalisering av studieplan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Operasjonalisering av studieplan by Mind Map: Operasjonalisering av studieplan

1. Formidling/forelesning

1.1. PowerPoint

1.2. Skjermopptak

1.2.1. Jing

1.2.2. Captivate

1.2.3. Camtasia

1.3. Tekstdokument

1.4. Podcast

1.4.1. Lyd/mp3

1.4.2. Video

1.5. Webforelesning

1.5.1. MediaSite

1.6. Lenkesamling

1.7. Læremidler fra forlag

2. Refleksjon

2.1. Skriftlig

2.1.1. Blogg

2.1.2. Tekstdokument

2.2. Muntlig

2.2.1. e-møter

2.2.1.1. DimDim

2.2.1.2. AdobeConnectPro

2.2.1.3. NTRmeeting

2.2.2. skype

2.2.3. msn

3. Diskusjon

3.1. Sanntid

3.1.1. e-møter

3.2. Asynkront

3.2.1. Forum i LMS

4. Evaluering

4.1. LMS

4.1.1. Undersøkelse

4.1.2. Prøve/test

4.1.3. Innlevering

4.2. Muntlig

4.2.1. e-møte

4.2.2. skype

4.2.3. MSN

5. Informasjon

5.1. LMS

5.1.1. Meldinger

5.1.2. Nyheter

5.2. e-post

5.3. SMS