Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kulturperler by Mind Map: Kulturperler
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Kulturperler

Kulturperler KulturPerler har til formål at give en samlet indgang til den digitaliserede kulturarv i Danmark. Samlingen er et unikt værktøj i din undervisning, fordi denne opdaterede samling dels afdækker hvor der findes digitaliseret indhold og samtidig også afdækker forholdet om ophavsret. Dermed kan du med Kulturperler og/eller dette mind map få et værktøj til kulturformidling i undervisningen eller kulturoplevelse privat. Dette mind map er udarbejdet af Peter Leth, Lær IT. Udgivet under Creative Commons licensen CC: BY-NC-SA

Link til KulturPerler

Fagområder

Materialer

Institutioner

Oversigt over de institutioner der er registrerede i Kulturperler.

Vejledning

Ved hjælp af fire indgangsvinkler er det muligt nemt og præcist at få en brugbar tilgang til digitaliserede værker af den danske kulturarv som kan anvendes i undervisningen.

DANSK

Litteratur & Sprog

Arkiv for Dansk Litteratur

Kalliope Digtarkiv

Online bibliotek med danske tekster

Film fra det danske filminstitut

Film fra Det Danske Filminstitut Gå til samlingen >> Samlingen er en præsentation af levende billeder fra Det Danske Filminstituts filmsamling, med hovedvægt på filmens første tredive år. Der er tale om levende billeder af kendte personer, begivenheder og lokaliteter fra starten af 1900-tallet, samt fiktionsfilm fra filmens barndom. Af de ca. 1.300 spillefilm, som blev produceret i perioden 1896-1928, er mange gået tabt. De her tilgængelige film er smagsprøver fra Filminstituttets samling, og antallet af digitaliserede film vil efterhånden blive udvidet. Søgning: Fritekstsøgning. Hver film er linket op til filmens titelpost i Danmarks Nationalfilmografi, som indeholder udførlige oplysninger om filmene. Institution: Det Danske Filminstitut Materialetyper: Film Fagområder: Film Samlingens omfang: 200 film / 20 timer p.t. (feb. 2010) Visningsformat: FLV-filer (500 kbs) Bevaringsformat: 35mm film Metadata: Samlingen såvel som de enkelte film er registreret i Danmarks Nationalfilmografi Digitaliseringstidspunkt: 2007 ff. Rettigheder: Fri benyttelse til gennemsyn. Public Domain eller DFI ejer rettighederne Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: Thomas Christensen (thomasc@dfi.dk)

Gladsaxe Billeder

mere end 15000 billeder

Folkeeventyr

Svend Grundtvigs Danske Folkeeventyr i digitaliseret udgave. Filologen og folkemindeforskeren Svend Grundvig, søn af N.F.S. Grundtvig, stod bag den tidlige indsamling og optegning af mundtligt overleverede folkeeventyr. I Danske Folkeeventyr (1876-84) gengiver han historierne, således som han mente, de oprindeligt måtte have lydt. Indtil videre er eventyrene i 2 af de i alt 3 bind blevet digitaliseret. Projektet blev indledt i 1999 som pilotprojekt under Kulturnet Danmark. Søgning: Der er mulighed for fritekstsøgning på tværs af eventyrene. Webstedet er forsynet med uddybende tekster om de mundtligt overleverede folkeeventyr. Institution: Dansk Folkemindesamling Materialetyper: Bøger Fagområder: Folkedigtning og folketro Dansk litteratur og sprog Samlingens omfang: 39 eventyr p.t. (maj 2010) Visningsformat: HTML Bevaringsformat: Access database Metadata: Registreret i intern database Digitaliseringstidspunkt: 1999 ff. Rettigheder: Fri benyttelse Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: Else Marie Kofod (emk@kb.dk)

SAMFUNDSFAG

Gladsaxe

Fotosamlingen Gladsaxebilleder er en enestående samling på mere end 15.000 billeder fra ét lokalområde, nemlig Gladsaxe , der er forstad til København. Rettigheder. Undervisning og ikke-kommerciel brug.

Kvindesagen

Kvindehistoriske tidsskrifter 1885-1920 Gå til samlingen >> Her er der adgang til den gamle kvindebevægelses blade og tidsskrifter i digital form. Tjenestepigers arbejdsforhold, kvinders uddannelse og kampen for stemmeret er nogle af de emner, der blev debatteret i de kvindepolitiske tidsskrifter i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Følgende tidsskrifter indgår med fuldtekst: Kvinden og Samfundet (1885-1913) Kvindestemmeretsbladet (1907-1913) Kristeligt Kvindeblad (1910-1913) Hvad vi vil (1888-1894) Kvindevalgret (1908-1915) Dansk Kvindeblad (1913-1918) : under digitalisering, forventes tilgængelig i 2010 Søgning: Avancerede søgemuligheder, herunder søgning på tværs af tidsskrifterne. Institution: Statsbiblioteket og Kvinfo Materialetyper: Tidsskrifter Fagområder: Dansk historie og kultur Politik Sociologi Samlingens omfang: 5 tidsskriftrækker / 13.000 sider p.t. (nov. 2009) Visningsformat: HTML Bevaringsformat: TIFF Metadata: De enkelte artikler er registreret i Kvinfos søgedatabase Digitaliseringstidspunkt: 2002 ff Rettigheder: Fri benyttelse Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: Jytte Nielsen (jytte.nielsen@kvinfo.dk)

Danmarks Statistik - Statistisk Årbog fra 1896 og frem

Statistisk årbog Gå til samlingen >> Statistisk årbog er blevet udgivet hvert eneste år siden 1896. Her er der adgang til en stor del af årgangene online - og resten bliver løbende digitaliseret. For hver årgang udgives opdaterede statistikker om f. eks. befolkningens størrelse, geografiske fordeling og mange andre statistikker, som afspejler udviklingen i det danske samfund. Nogle tabeller udgår eller ændres gennem årene, og nye kommer til, efterhånden som samfundet ændrer sig. At blade i årbøgerne giver således et godt indblik i det danske samfunds historiske udvikling. Søgning: Hver årbog præsenteres i et søgbart pdf-format. Institution: Danmarks Statistik Materialetyper: Tidsskrifter (årbøger) Fagområder: Statistik og demografi Dansk historie og kultur Økonomi og handel Samlingens omfang: Fra 1896 til i dag, dog endnu ikke komplet Visningsformat: PDF Bevaringsformat: Metadata: Samlingen er registreret i Bibliotek.dk Digitaliseringstidspunkt: 2007 ff. Rettigheder: Fri benyttelse Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: Per Knudsen (pkn@dst.dk)

HISTORIE

Børnetraditioner

Børnetraditioner Gå til samlingen >> Et udvalg af billeder og lydgengivelser, som belyser forskellige børnetraditioner. 26 fotografier illustrerer en række børnelege og sanglege, og i en del tilfælde synges i den situation, hvorfra billedet er hentet. Billederne er fra ca. 1920 til 2003, med hovedvægten på 1970'erne. Søgning: Via venstremenuen vælges de enkelte lege. Institution: Dansk Folkemindesamling Materialetyper: Billeder Lyd Fagområder: Dagligliv Samlingens omfang: 26 billeder + lydfiler Visningsformat: JPEG og Mp3 Bevaringsformat: JPEG, TIFF, Wave Metadata: Samlingen er registreret i intern database Digitaliseringstidspunkt: 1998-2002 Rettigheder: Fri benyttelse til studie- og forskningsformål Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: dafos@kb.dk

Gamle Odensebilleder

Odense Bys Museer / Bymuseet Møntergården tilgængeliggør her en omfattende samling af gamle fotografier, tegninger m.m. fra det gamle Odense. Omtrent 10.000 billeder er blevet udvalgt til digitalisering. Billederne er forsynet med forklarende tekster, og der gives gode muligheder for søgning, f.eks. på vejnavne, enkeltord m.m.

Den nationale billedbase

Herfra kommer vi ind i en søgemaskine der desværre ikke er så nem at benytte.

Danmarksbilleder

Livslinjer

Hjemmesiden Livslinjer bygger på familien Odenses familiealbum. Almindelige fotografier fortæller om hverdagens forandringer gennem 1900-tallet. Hverdagens fotografier er krydret med klip fra erindringer, forskellige små kilder til hverdagen, tidslinje og meget mere, der fortæller om almindelige menneskers hverdag gennem 100 år.

Bronzealderen

Oldtid

1800 tallet

Den virtuelle Landsudstilling 1909-2009.

Den Virtuelle Landsudstilling er en 3D-gengivelse af Landsudstillingen, som åbnedes i Århus 1909. Her fortælles om udviklingen af den moderne industriby i Danmark omkring 1909. I det virtuelle landskab formidles billeder, tekster og filmklip, der findes bevaret på museer, arkiver og hos private samlere. Søgning: Gennem temaerne 'Erhverv', 'Infrastruktur', Fritid', 'Mennesker' og 'Begivenheder' kan man navigere rundt i udstillingen.

Film fra det danske filminstitut

Film fra Det Danske Filminstitut Gå til samlingen >> Samlingen er en præsentation af levende billeder fra Det Danske Filminstituts filmsamling, med hovedvægt på filmens første tredive år. Der er tale om levende billeder af kendte personer, begivenheder og lokaliteter fra starten af 1900-tallet, samt fiktionsfilm fra filmens barndom. Af de ca. 1.300 spillefilm, som blev produceret i perioden 1896-1928, er mange gået tabt. De her tilgængelige film er smagsprøver fra Filminstituttets samling, og antallet af digitaliserede film vil efterhånden blive udvidet. Søgning: Fritekstsøgning. Hver film er linket op til filmens titelpost i Danmarks Nationalfilmografi, som indeholder udførlige oplysninger om filmene. Institution: Det Danske Filminstitut Materialetyper: Film Fagområder: Film Samlingens omfang: 200 film / 20 timer p.t. (feb. 2010) Visningsformat: FLV-filer (500 kbs) Bevaringsformat: 35mm film Metadata: Samlingen såvel som de enkelte film er registreret i Danmarks Nationalfilmografi Digitaliseringstidspunkt: 2007 ff. Rettigheder: Fri benyttelse til gennemsyn. Public Domain eller DFI ejer rettighederne Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: Thomas Christensen (thomasc@dfi.dk)

KRISTENDOMSKUNDSKAB

Kalkmalerier i danske kirker

Kalkmalerier i danske kirker Gå til samlingen >> Database som indeholder information om og billedgengivelser af et udvalg af kalkmalerierne i de danske kirker. Formålet er at oplyse om maleriernes bevaringstilstand, samtidig med at der gives oplysninger af kulturhistorisk værdi. I de danske kirker er der i dag mere end 650 synlige kalkmalerier. 327 af landets sognekirker er gennemfotograferet, svarende til 1/3 af alle kalkmalerier i Danmark. Databasen omfatter kun figurative kalkmalerier med tilhørende ornamentik fra tidlig romansk tid (o. 1080) til og med rokoko (o. 1775). Kun kalkmalerier restaureret før 1990 er omfattet. Søgning: Kalkmalerierne er topografisk inddelt, og databasen omfatter bl.a. et søgbart motivleksikon opbygget i tre hoveddele: Fortællinger, Personerne og væsener, og Tegn og mærker. Søgeresultat synliggøres på et klikbart danmarkskort, og hver kirke præsenteres med bygningsbilleder, hvorefter man kan klikke på ’Kalkmalerier’. Institution: Nationalmuseet Materialetyper: Billeder Fagområder: Bildende kunst Konservering Teologi og religion Samlingens omfang: Kalkmalerier fra 327 kirker, i alt 8.600 billeder Visningsformat: JPEG i flere størrelser Bevaringsformat: JPEG Metadata: Registreret i intern database. Samlingen er ikke registreret i Bibliotek.dk Digitaliseringstidspunkt: 2005-2008 Rettigheder: Fri benyttelse til ikke-kommercielle formål. Nationalmuseet ejer rettighederne Adgangsforhold: Fri Kontaktperson: bibtj@natmus.dk

Kalkmalerier.dk

Andre ressourcer

GEOGRAFI

KORT

Frederik d. Vs atlas

Frederik Vs kortsamling består af 3.535 nummererede tavler indbundet i 55 bind. Bindene er en vandring gennem lande og byer i 1700-tallet, idet tavlerne viser stjernekort, landkort, bykort med beskrivelser, prospekter af byer og slotte, slotshaver, fæstningstegninger, tegninger af hæropstillinger, kanontegninger, satiriske stik m.m.