Campus Conexus 12.4.2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Campus Conexus 12.4.2013 by Mind Map: Campus Conexus 12.4.2013

1. Työkalupakki

1.1. Sosiaalisen median ympäristöissä

1.1.1. YouTube

1.1.1.1. http://www.youtube.com/campusconexus

1.1.2. Issuu

1.1.2.1. http://www.issuu.com/campusconexus

1.1.3. SlideShare

1.1.3.1. http://www.slideshare.net/campusconexus

1.1.4. Lisää vuonna 2013

1.2. Osiot (12.4.2012)

1.2.1. Tekstit

1.2.1.1. Vihkoset

1.2.1.1.1. ”Viides luokka” - opinnoissaan viivästyneiden vertaistukiryhmä

1.2.1.1.2. Tukiseteli - joustava apu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle

1.2.1.1.3. Callidustuutorointi

1.2.1.1.4. Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä

1.2.1.1.5. Gradukuntoon-ryhmä viivästyneille tutkielman tekijöille

1.2.1.2. Diasarjat

1.2.1.2.1. Haastavat ohjaustilanteet -työpaja, diasarja

1.2.2. Videot

1.2.2.1. Talking Heads

1.2.2.1.1. Miten projekteilla vaikutetaan

1.2.2.2. Animation & Voice Over

1.2.2.2.1. Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä

1.2.2.3. Stills & Voice over

1.2.2.3.1. Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä

1.2.2.4. Tulossa lisäyksiä YouTube-kanavalle

1.2.3. E-kirjat

1.2.3.1. Työkalupakin iBook-demo

1.2.3.2. Tulossa myös muita E-kirjoja

2. Projektit

2.1. ESR-rahoitteinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2.2. Campus Conexus — Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (2009-2012)

2.2.1. Osaprojektit

2.2.1.1. 1. Korkeakoulutus ja syrjäytyminen

2.2.1.2. 2. Opetussuunnittelun kehittäminen

2.2.1.3. 3. Ohjauksen yhteistyöverkoston kehittäminen

2.2.1.4. 4. Vertaisohjauksen kehittäminen

2.2.1.5. 5. Verkkopalvelun luominen

2.2.2. Toimijat

2.2.2.1. Tampereen yliopisto, EDU

2.2.2.2. Tampereen ammattikorkeakoulu, AOKK

2.2.2.3. Tampereen teknillinen yliopisto. MALA

2.2.2.4. Jyväskylän yliopisto, KTL

2.2.2.5. Helsingin yliopisto, YKY

2.2.3. Tavoite

2.2.3.1. Lujittaa oppimiseen ja opettamiseen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakoulussa. Tuottaa kiinnittymistä edistäviä toimintakäytänteitä opiskelijoiden opiskelun, oppimisen ja asiantuntijuuden kasvun prosesseihin ja siten ehkäisee korkeakouluopiskelijoiden syrjäytymistä.

2.3. Campus Conexus II — Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin (2011-2013)

2.3.1. Osaprojektit

2.3.1.1. 1. Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen

2.3.1.2. 2. Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö

2.3.1.3. 3. Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla

2.3.1.4. 4. Verkkopalvelun integrointi

2.3.2. Toimijat

2.3.2.1. Tampereen yliopisto, EDU ja yliopistopalvelut

2.3.2.2. Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio

2.3.2.3. Suomen Ylioppilaskuntien liitto

2.3.2.4. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

2.3.2.5. Aalto-yliopisto

2.3.2.6. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

2.3.3. Tavoite

2.3.3.1. Tukee yliopistoja juurruttamaan opiskelijoiden ja opettajien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria, soveltaa aiempien projektien tuloksia yliopistojen pysyviin toimintoihin sekä kehittää niitä edelleen tutkimuksellisella otteella.

3. Tuotokset verkossa

3.1. www.campusconexus.fi

3.1.1. Julkaisut

3.1.1.1. Kirjat

3.1.1.2. Artikkelit

3.1.2. Materiaalit

3.1.2.1. Konferenssi-, seminaari-, koulutus-, yms. aineistot

3.1.3. Huom! Sivusto uusitaan kesällä 2013