Avalik juhtimine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Avalik juhtimine by Mind Map: Avalik juhtimine

1. Riigikogu

1.1. Kaasamine

1.1.1. Huvigrupid

1.1.2. meedia

1.2. Komsijonid

1.2.1. alalised komisjonid

1.2.2. ajutised komisjonid

1.3. liikmed

1.3.1. 101 liiget

2. Õiguskantsler

3. KOV volikogu

3.1. Vald

3.2. Eelarve

4. Avalik

4.1. Ühiskond

4.1.1. Massiühiskond

4.1.2. Kodanikuühiskond

4.1.3. Riskiühiskond

4.2. Kogukond

5. Avalik haldus

5.1. Riigikontroll

5.1.1. Riigikontrolör

5.2. Riigivõim

6. Seadusandlik võim

6.1. Kohtuvõim

6.1.1. Kohus

6.1.2. Võimude lahususe prinsiip

6.2. Prokuratuur

6.2.1. Riigiprokuratuur

6.3. Politsei

6.3.1. kodakondsus-ja migratsiooniamet

6.3.2. Politsei-ja piirivalveamet

6.3.3. Kaitsepolitsei

7. Täidesaatev võim

7.1. Valitsus

7.1.1. Ministeeriumid

7.1.1.1. Rahandusministeerium

7.1.1.1.1. Riigieelarve

7.1.1.2. Siseministeerium

7.1.1.3. Justiitsministeerium

7.1.1.4. Kaitseministeerium

7.1.1.5. Haridusministeerium

7.1.1.6. Välisministeerium

7.1.1.7. Põllumajandusministeerium

7.1.1.8. Keskkonnaministeerium

7.1.1.9. Kultuuriministeerium

7.1.1.10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

7.1.1.11. Sotsiaalministeerium

7.1.2. Riigikantselei

7.1.2.1. Riigisekretär

7.1.2.2. Bürood

7.1.2.2.1. Peaministribüroo jt

7.1.2.3. Tugiüksused

7.1.3. Inspektsioonid

7.1.3.1. Andmekaitseinspektsioon

7.1.3.2. Finantsinspektsioon

7.1.3.3. Keeleinspektsioon

7.1.3.4. Keskkonnainspektsioon

7.1.3.5. Tööinspektsioon

7.1.4. Kaitsevägi

7.2. Maavalitsused

7.2.1. Maakond

7.2.2. Maavanem

8. Kohalik valitsemine

8.1. KOVd

8.1.1. Linnavalitsused

8.1.1.1. Linnavolikogu

8.1.1.2. Ametiasutused

8.1.2. Vallavalitsused

8.1.3. Omavalitsusliidud

8.1.4. Omavalitsuste asutused

9. Avalik sektor

9.1. Riigikaitse

9.2. Seadusandlus

9.2.1. eelnõud

9.3. Tervishoiuteenus

9.4. Keskonnakaitse

9.5. Sotsiaalne kaitse

9.5.1. Pensionisüsteem

9.6. Haridusteenus

9.7. SKP

10. Organisatsioonid