סיעור מוחות יוזמה

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
סיעור מוחות יוזמה by Mind Map: סיעור מוחות יוזמה

1. תכנון

1.1. הגדרת מטרות

1.1.1. Goal 1

1.1.2. Goal 2

1.2. תכנון נורמות

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.3. הגדרת בעיות

1.4. סדר עדיפויות

1.5. להגדיר נקודות לפעולה

2. בעיות

2.1. כיצד להדליק מורים אחרים ביוזמה

2.2. המנהלת אינה מתלהבת להריץ את התוכנית בשנה הבאה

3. Ideas

3.1. סביבת למידה

3.1.1. בתוך האתר

3.1.2. בגוגל סייטס

3.2. שיתופיות עם ביה"ס בעיר אחרת

3.3. העלאת תוצרים לאתר ווב 2

3.4. לגייס נאמני מחשב

4. סדר עדיפויות

4.1. High Priority

4.2. Medium Priority

4.3. Low Priority

5. פעולה

5.1. להתקשר למורה למדעים

5.2. לקבוע מפגש למורי המדעים