Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KEMI A by Mind Map: KEMI A
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

KEMI A

Iodtal

Beregning af iodtal

Gruppeforsøg med div. fedtstoffer

Tinkomplekser

Navngivning

Ligevægte

Koblede ligevægte

Redoxreaktion

Udbytteprocent

Kemisk ligevægt

Varme

Ligevægts konstant

Ligevægtsligning

katalysator

Svage syre i levnedsmidler

Vands autohydronolyse

Korresponderende syre/base par

Vands ionprodukt

pH og pOH

Syrestyrke og basestyrke [pKs & pKb]

Styrkeeksponent [pKs og pKb]

pKs = - log(Ks)

Svag, middelstærk og stærk syre og base

Bufferopløsning

pH i amfolytopløsning

Bjerrumsdiagram

Reaktioner af x. orden

Ordensreaktioner

Arrhenius plot

Beregning af begyndelses konc.

Beregning af ln og den reciprokke værdi

Estersyntese

Reaktionshastighed 1

Skum forsøg

Indgreb i en ligevægt

Ligevægtskonstant

Le Chateliers princip

Aromastoffer

Estersyntese

Ligevægt

katalysator

Kondensation

Beregning af teoretisk udbytte

Påvisning af aldehyder

Film

Tollens / fehlings

Oxtidationen af alkoholer

Hydrolyse af stivelse

Ligevægte

Ligevægtsloven

Heterogen ligevægt

Bestemmelse af opløselighedskostant

Le chateliers princip

ZE om-lejringer

Cis/Trans

Spejl isomeri

Molar entalpi

Spontan endoterm reaktion

Entalpi - bestemmelse af endoterm eller exoterm reaktion

Hess' lov

Spontan endoterm reaktion

Gibbs energi

Hvordan det ses at reaktionen er spontan

Forskellen på exoterm og endoterm

Delta H & Delta G

Standart (opslags tallene)

Forsøget

Carbonhydrider

additionsreaktion

subitionsreaktion

Forbrændingsreaktion

Heterogen ligevægt og ligevægtskonstant

Le Chateliers princip