Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

KEMI A by Mind Map: KEMI A
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

KEMI A

Iodtal

Beregning af iodtal

Gruppeforsøg med div. fedtstoffer

Tinkomplekser

Navngivning

Ligevægte

Koblede ligevægte

Redoxreaktion

Udbytteprocent

Kemisk ligevægt

Varme

Ligevægts konstant

Ligevægtsligning

katalysator

Svage syre i levnedsmidler

Vands autohydronolyse

Korresponderende syre/base par

Vands ionprodukt

pH og pOH

Syrestyrke og basestyrke [pKs & pKb]

Styrkeeksponent [pKs og pKb]

pKs = - log(Ks)

Svag, middelstærk og stærk syre og base

Bufferopløsning

pH i amfolytopløsning

Bjerrumsdiagram

Reaktioner af x. orden

Ordensreaktioner

Arrhenius plot

Beregning af begyndelses konc.

Beregning af ln og den reciprokke værdi

Estersyntese

Reaktionshastighed 1

Skum forsøg

Indgreb i en ligevægt

Ligevægtskonstant

Le Chateliers princip

Aromastoffer

Estersyntese

Ligevægt

katalysator

Kondensation

Beregning af teoretisk udbytte

Påvisning af aldehyder

Film

Tollens / fehlings

Oxtidationen af alkoholer

Hydrolyse af stivelse

Ligevægte

Ligevægtsloven

Heterogen ligevægt

Bestemmelse af opløselighedskostant

Le chateliers princip

ZE om-lejringer

Cis/Trans

Spejl isomeri

Molar entalpi

Spontan endoterm reaktion

Entalpi - bestemmelse af endoterm eller exoterm reaktion

Hess' lov

Spontan endoterm reaktion

Gibbs energi

Hvordan det ses at reaktionen er spontan

Forskellen på exoterm og endoterm

Delta H & Delta G

Standart (opslags tallene)

Forsøget

Carbonhydrider

additionsreaktion

subitionsreaktion

Forbrændingsreaktion

Heterogen ligevægt og ligevægtskonstant

Le Chateliers princip