Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Att driva ett 23 saker-projekt / SFIS konferens Infotrender 2009, Linnéa Sjögren by Mind Map: Att driva ett 23 saker-projekt / SFIS konferens Infotrender 2009, Linnéa Sjögren
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Att driva ett 23 saker-projekt / SFIS konferens Infotrender 2009, Linnéa Sjögren

   

6) Implementering

Börja använda verktygen! T ex:

Twitter som intern komm.kanal

Lagra bilder på Flickr. Alla kan plocka därifrån till nya kanalerna

Publicera föreläsningar/podcasts och screencasts direkt på nya kanaler

När du har bokpresentation, boka en bibliotekarie, fråga biblioteket etc - kolla alltid om kompletterande material finns på t ex YouTube

Alla använder Biblfeed

Planera kommande mötesdatum med Doodle, When is good

Använd Google Docs för schemaläggning av t ex Fråga biblioteket

Gör wiki för internt bruk med svar på vanliga frågor från användare

Varje nytt projekt ska innehålla minst ett nytt verktyg från molnet

Integrera sociala medier i användarundervisning och kurser för allmänheten (ex: sociala bokmärkestjänster, YouTube, RSS, bokbloggar)

5) Framgångsfaktorer

Positiva & motiverade chefer!!!

Inspirera! Goda exempel. Kick-off-föreläsning. Bjud in de som lyckats, från olika verksamheter.

Plan. Att veta vad som ska uppnås.

Tillgodose olika lärstilar: bild, text, ljud, video.

TID! TID! TID!

Fysisk handledning/workshop

Anpassa svårighetsnivån. Finnas nåt för alla.

Omvända de negativa.

Morot och/eller piska

Chefens stöd

Välja rätt saker

Roliga övningar

Låta deltagarna använda verktygen för sitt eget nöjes skull, inte krav på jobbrelevant användning i första steget.

1) Bakgrund

Exempel från bibliotek

23things 2006

Helene Blowers skapade Learning 2.0 Hon var inspirerad av webbplatsen 43 Thing där människor från hela världen skriver listor med 43 saker som de vill göra i sitt liv. Hon har också inspirerats av en artikel författad av Stephen Abram ”43 things i might want to do this year” i Information Outlook, Feb. 2006.

Vad innehåller 23 saker?

8) Workshop

Bikupa: Stående, 2-6 pers. Vilka fallgropar finns? Leta efter negativa faktorer. Var negativ!

Bak&Fram: Hur ska vi undvika fallgroparna? Tag fallgropen/det negativa påståendet och vänd på det. Finn lösningar.

Ex: Hur ska vi se till att personalen inte tycker att "sakerna" är intressanta att göra? Svar: Genom att göra övningarna tråkiga, långa, orelevanta för verksamheten, för enkla, för svåra...

Alltså: Övningarna ska vara roliga att göra, det ska finnas olika svårighetsnivåer, det ska finnas förankring till verksamheten osv.

2) Anpassa/designa utbildningen utifrån egna behov. Gör en plan.

Identifiera IKT-behov i egna gruppen. Enkät, intervjuer på arbetsplatsen.

Varför? Mål. Interna mål: Kompetenshöjning, attitydförändring, deltagande i kommande satsning. Externa mål: deltagande i sociala medier-satsning, ökad service till användare.

Satsa på sociala medier? Välj saker utifrån det. Vad är ni bra på? Intressant material - Bilder? Ljud? Kurser? Program? Studielokaler? Ämneskunskap?

4) Redovisning & utvärdering

Egen blogg

Alla skriver på kursbloggen, ningen, wikin.

Fysiska träffar med gemensam redovisning/diskussion

Ett gemensamt konto på resp. kanal som alla deltagare kan gå in o. jobba med

Utvärdera. Enkät. Mäta nyttan utifrån de mål som sattes.

3) Plattformar

Blogg

Ning

Wiki

Utan plattform. Arbeta direkt i kanalerna.

Á la Mission Impossible

Kombinera två olika. Kurstext på ett ställe, redovisning på annat ställe.

7) Hur starta?

a) Identifiera gruppens behov

b) Förankra hos cheferna. Motivera cheferna. De ska veta vad det handlar om och vad som kan uppnås. Visa inspirerande exempel.

c) Gör en plan

d) Välj rätt "saker". Anpassa övningarna till din grupp. Använd rätt pedagogik och rätt svårighetsnivå för gruppen.

e) Kör en presentation och genomgång av kursen eller delar av kursen för alla deltagare. Inspirera! Motivera! Visualisera!