Celoživotní učení

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Celoživotní učení by Mind Map: Celoživotní učení

1. Neformální vzdělávání

1.1. Kurzy

1.1.1. jazykové

1.1.2. matematické

1.1.3. přípravné na přijímací zkoušky

1.2. zájmové kroužky

1.2.1. volnočasové aktivity

1.2.1.1. sport

1.2.1.2. vaření

1.2.1.3. rybaření

1.2.2. hobby

1.2.2.1. politika

1.2.2.2. hudba

1.2.2.3. jazyky

1.3. přednášky

1.4. dobré pro zlepšení:

1.4.1. kompetencí

1.4.2. dovedností

1.4.3. vědomostí

1.5. kde

1.5.1. soukromé instituce

1.5.2. neziskové organizace

1.5.3. školské zařízení

1.6. vyučující

1.6.1. lektor

1.6.2. učitel

2. počáteční vzdělávání

2.1. primární

2.1.1. Mateřské školy,ZŠ

2.2. sekundární

2.2.1. střední školy,gymnázia,učiliště

2.3. terciární

2.3.1. VŠ,VOŠ,Konzervatoř

3. Formální vzdělávání

3.1. školy

3.1.1. mateřské školky

3.1.2. ZŠ

3.1.3. SŠ

3.1.4. VŠ

3.2. funkce

3.3. cíle

3.4. formy

3.5. osvědčení

3.5.1. diplomy

3.5.2. vysvědčení

3.5.2.1. maturitní

3.5.2.2. ze ZŠ

3.5.3. certifikáty

4. Další vzdělávání

4.1. osvojení dovedností

4.1.1. nové dovednosti

4.2. ke konkurenceschopnosti jedince

4.2.1. se zákazníky

4.2.2. zaměstnanci

4.2.3. kolegy,spolupracovníky

4.2.4. vrstevníky

4.3. oblasti

4.3.1. přípravné kurzy

4.3.2. rekvalifikační kurzy

4.3.3. občanské/zájmové vzdělávání

5. Informální učení

5.1. v rodině

5.1.1. děti

5.1.2. manžel

5.1.3. příbuzní

5.2. práce

5.2.1. dovednosti

5.2.2. kolektiv

5.3. neorganizované-bez cizí koordinace

6. získání

6.1. znalostí

6.2. dovedností

6.3. zvyků

6.4. společenské normy-chování

7. možnosti

7.1. pohlaví

7.1.1. žena

7.1.2. muž

7.2. věk

7.2.1. děti

7.2.2. dospělí

7.2.3. důchodci

7.3. výše vzdělání

7.3.1. nižší

7.3.2. vyšší