Platform-Techniek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Platform-Techniek by Mind Map: Platform-Techniek

1. Doelgroepen

1.1. Onderwijs

1.1.1. Studenten

1.1.1.1. Verschillende niveaus

1.1.1.1.1. Basisschool

1.1.1.1.2. VMBO

1.1.1.1.3. MBO

1.1.1.1.4. HBO

1.1.1.2. Meiden

1.1.1.2.1. weinig meiden in techniek

1.1.2. Docenten

1.1.3. Ouders

1.1.3.1. Voorlichtingsdag over techniek

1.2. Bedrijven

1.2.1. Uitwegen

1.2.1.1. Metaal

1.2.1.2. Hout

1.2.1.3. Electro

1.2.1.4. Kunst

2. Doel website

2.1. Imago verbetering van techniek

2.2. Beroepenbeeld duidelijker maken

2.3. leerlingen verleiden om te kiezen voor techniek

2.4. inzicht bieden in de perspectieven in de techniek

2.5. Verbeteringen

2.5.1. Makkelijk en gebruiksvriendelijk

2.5.2. admin beheer

2.5.2.1. comment systeem

2.5.2.1.1. comments laten bekijken door admin eerst

2.5.2.1.2. Facebook integratie

2.5.2.1.3. volledig beheer over blog

2.5.3. blog (nieuws) toevoegen

2.5.4. vormgeving aanpassen voor herkenbaarheid