A BESZÉD- ÉS MOZGÁSFEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A BESZÉD- ÉS MOZGÁSFEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI by Mind Map: A BESZÉD- ÉS  MOZGÁSFEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1. MOZGÁSFEJLŐDÉS

1.1. GENETIKAI MEGHATÁROZOTTSÁG

1.2. A FEJLŐDÉS PERIODIKUS JELLEGE

1.3. MOZGÁSOK

1.3.1. SEGÍTIK A NEUROLÓGIAI ÉRÉSI FOLYAMATOKAT

1.3.1.1. INFORMÁCIÓK ÖSSZERENDEZÉSE

1.3.2. JÓTÉKONYAN HAT AZ ÉSZLELÉSI FOLYAMATOKRA

1.3.3. SEGÍTIK AZ ÉSZLELÉSI FOLYAMATOK FEJLŐDÉSÉT

1.3.4. SZENZOROS INTEGRÁCIÓBAN KIEMELT SZEREPE VAN

1.4. MOZGÁSTERÁPIA

1.4.1. MOZGÁSTÉR

1.4.2. ESZKÖZÖK

1.5. PSZICHOMOTOROS FEJLESZTÉS

2. AGY

2.1. INGEREK FELVÉTELE

2.1.1. JELENTÉSSEL BÍRÓ DOLGOK

2.2. INFORMÁCIÓK RENDSZEREZÉSE

2.2.1. FELVÉTELE

2.2.2. TÁROLÁSA

2.3. KOMMUNIKÁCIÓ

2.3.1. BESZÉDPRODUKCIÓ

2.3.1.1. BROCA-TERÜLET

2.3.2. BESZÉDMEGÉRTÉS

2.3.2.1. WERNICKE- TERÜLET

2.3.3. KOMMUNIKÁCIÓS FORMA

2.3.3.1. BESZÉD- ÍRÁS- OLVASÁS

2.4. TRAUNER VIZSGÁLATA

2.4.1. AGYI ELTÉRÉS

2.4.1.1. NYELVI PROBLÉMÁS GYEREKEK

2.4.1.1.1. 70%

2.4.1.2. KONTROLL CSOPORT

2.4.1.2.1. 22%

3. BESZÉDFEJLŐDÉS

3.1. BESZÉD

3.1.1. LEGKOMPLEXEBB TELJESÍTMÉNY

3.2. ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATOK

3.2.1. BESZÉDZAVAROK, ÍRÁS-OLVASÁS NEHÉZSÉGEINEK FELTÁRÁSA, MEGELŐZÉSE

3.3. BESZÉDFEJLŐDÉSI ZAVAROK

3.3.1. MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS

3.3.2. AUDITÍV AGNÓZIA

3.3.3. VERBÁLIS AXPRAXIA

3.3.4. ÍRÁSI, HELYESÍRÁSI GYENGESÉG

3.3.5. RITMUSZAVAROK

3.3.5.1. HADARÁS

3.3.5.2. DADOGÁS

4. KUTATÁS

4.1. 176 ÓVODÁS KORÚ GYEREK

4.1.1. ÁTLAGÉLETKOR: 5 ÉV 10 HÓNAP

4.1.2. 70 ÉRTÉKELHETŐ ADAT

4.1.2.1. 28 LÁNY

4.1.2.2. 42 FIÚ

4.2. MOZGÁSFELMÉRŐ TESZT

4.2.1. IDEGRENDSZERI ÉRETTSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE

4.2.2. NAGY-ÉS FINOM MOZGÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

4.3. SZÜLŐK

4.3.1. BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

4.3.2. ANAMNÉZIS

4.3.2.1. KORAI MOZGÁS ÉS BESZÉDFEJLŐDÉS

4.4. FELMÉRÉS

4.4.1. 103 PARAMÉTER MENTÉN

4.4.2. 14 MOZGÁSCSOPORT

4.4.3. 70 PERC

4.4.4. VIZSGÁLATI LAP

4.4.5. CSOPORTBA SOROLÁS

4.4.5.1. A BESZÉDFEJLŐDÉS JELLEMZŐI MENTÉN

4.4.5.2. HAZAI ÉS KÜLFÖLDI SZAKIRODALOM ALAPJÁN

4.5. HIPOTÉZISEK

5. DOMINANCIA

5.1. FEJLŐDÉSSOR KORONÁJA

5.2. KÚSZÁS- MÁSZÁS- JÁRÁS DOMINANCIA

5.3. LATERALIZÁCIÓ

5.3.1. ANYANYELV ELSAJÁTÍTÁS

5.3.1.1. NYELVI ELEMEK HATÁSA

5.3.2. ZAVAROK

5.3.2.1. BESZÉDFEJLŐDÉS

5.3.2.2. ÍROTT NYELV ELSAJÁTÍTÁS

5.4. CÉL

5.4.1. AZONOS OLDALI DOMINANCIA KILAKÍTÁSA

6. RÉSZKÉPESSÉGZAVAROK

6.1. INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAI

7. KUTATÁSI EREDMÉNYEK

7.1. VIHOLAINEN

7.2. TRAUNER

7.3. RINTALA ÉS LINJANA

7.4. WEBSTER

7.5. SHARIPO