Emotie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Emotie by Mind Map: Emotie

1. Innerlijke beleving

1.1. Reactie v/d hersenen op affectieve prikkels

1.1.1. Externe of interne prikkels

1.2. Soms onbewust: Fysieke reactie is sneller dan gevoel Schrikken

2. Hersengebieden

2.1. Amygdala : Vreesreactie

2.2. Hypothalamus

2.3. Orbitofrontale cortex

3. Primaire Emotie

3.1. Onbewust en Automatisch

3.2. Vreugde, verdriet, woede, angst, verbazing, afschuw

4. Secundaire emotie

4.1. Bewust

5. Neurotransmitters

5.1. noradrenaline

5.2. serotonine

5.3. dopamine

5.3.1. Effect op orbifrontale schors

6. Theorieën

6.1. James-Lange theorie

6.1.1. gevoelens ontstaan (verdriet) als wij ons bewust worden van de fysiologische reactie die hieraan ten grondslag ligt die ontstaat door prikkels

6.2. Somatische stempel theorie

6.2.1. Gaat verder op de theorie van James-Lange->integratie van emotie en rationele processen. Prefrontale cortex belangrijke rol

6.3. Lazarus en Zajonac 2 verschillende visies: Emoties en cognitie zijn deels onafhankelijk en deels afhankelijk van elkaar.

6.4. Evolutionair

6.4.1. fysiek --> fight-or-flight

6.4.2. Sociaal --> uitdrukkingen zijn geassocieerd geraakt met een bepaalde emotie

6.5. LeDoux met Dual routes to Action

6.5.1. Een snelle route voor onbewuste reacties op bedreigingen. Een langzame route voor de bewuste verwerking van de emotie