Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Millest sõltub inimese heaolu riigis?

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Keskkond

Saastatavus

Tehaste ja mürkgaaside poolt puutumata jäänud maa hulk

Inimeste ettevõtlikkus/suutlikkus

Majandus

Maavarade hulk

Maksud

Majanduslik võrdsus

Tegevusvabadus

Riigirahadest laekuv summa:

Pension

Arstiabi

Sotsiaalabi

Muud toetused (haiged lapssed, haigused, puuetega inimesed jne)

Tehnoloogia areng

Kiirem suhtlus välisriikidega

Kiirem võimalus arvutite abil infot kätte saada, töödelda, edastada

Lihtsustab elu

Vabadused

Kodaniku vabadused

Riigi vabadused

Kultuur

Erinevus teiste riikidega

Ühiskonna ühtsus

Rahvus

Erinevad usud

Võrdsus

Tolerantsus

Ajalugu

Valitsemisviis

Sõjad

Katastroofid

Traditsioonid

Eluviisid

Tervislikud

Huviringid

Spordiasutused

Poliitika

Valitsemisviis

Geograafiline asend

Kliima

Infrastruktuur - olemasolu ja efektiivsus

Politsei

Päästeamet

Tuletõrje

Kiirabi

Sõjavägi

Suur isiklik tulu + rikas riik

Reisimine

Rahvastiku osakaal

Vanurite hulk (ülalpeetavad)

Noorte hulk

Tööealiste inimeste hulk

Positiivne iive