Millest sõltub inimese heaolu riigis?

heaolu kaart

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?

1. Inimeste ettevõtlikkus/suutlikkus

2. Vabadused

2.1. Kodaniku vabadused

2.1.1. Sõnavabadus

2.1.2. Trükivabadus

2.2. Riigi vabadused

2.2.1. Kaasa rääkida ülemaailmsete asjade otsustamisel

2.2.2. Kuuluda erinevatesse organisatsioonidesse

3. Eluviisid

3.1. Tervislikud

3.2. Huviringid

3.3. Spordiasutused

4. Ühiskonna ühtsus

4.1. Rahvus

4.2. Erinevad usud

4.3. Võrdsus

4.4. Tolerantsus

5. Kultuur

5.1. Erinevus teiste riikidega

6. Traditsioonid

7. Poliitika

7.1. Valitsemisviis

7.1.1. Demokraatia

7.1.2. Monarhia

7.1.3. Diktatuur

7.1.4. Konstitutsiooniline monarhia

8. Geograafiline asend

9. Infrastruktuur - olemasolu ja efektiivsus

9.1. Politsei

9.2. Päästeamet

9.3. Tuletõrje

9.4. Kiirabi

9.5. Sõjavägi

10. Positiivne iive

11. Keskkond

11.1. Saastatavus

11.2. Tehaste ja mürkgaaside poolt puutumata jäänud maa hulk

12. Majandus

12.1. Maavarade hulk

12.2. Maksud

12.3. Majanduslik võrdsus

12.3.1. Vaeste osakaal väike

12.4. Tegevusvabadus

13. Riigirahadest laekuv summa:

13.1. Pension

13.2. Arstiabi

13.3. Sotsiaalabi

13.4. Muud toetused (haiged lapssed, haigused, puuetega inimesed jne)

14. Tehnoloogia areng

14.1. Kiirem suhtlus välisriikidega

14.2. Kiirem võimalus arvutite abil infot kätte saada, töödelda, edastada

14.3. Lihtsustab elu

15. Ajalugu

15.1. Valitsemisviis

15.2. Sõjad

15.2.1. Kaotused (hukkunud/rahalised)

15.3. Katastroofid

16. Kliima

17. Suur isiklik tulu + rikas riik

18. Reisimine

19. Rahvastiku osakaal

19.1. Vanurite hulk (ülalpeetavad)

19.2. Noorte hulk

19.3. Tööealiste inimeste hulk