Millest sõltub inimese heaolu riigis?

heaolu kaart

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?

1. Keskkond

1.1. Saastatavus

1.2. Tehaste ja mürkgaaside poolt puutumata jäänud maa hulk

2. Inimeste ettevõtlikkus/suutlikkus

3. Majandus

3.1. Maavarade hulk

3.2. Maksud

3.3. Majanduslik võrdsus

3.3.1. Vaeste osakaal väike

3.4. Tegevusvabadus

4. Riigirahadest laekuv summa:

4.1. Pension

4.2. Arstiabi

4.3. Sotsiaalabi

4.4. Muud toetused (haiged lapssed, haigused, puuetega inimesed jne)

5. Tehnoloogia areng

5.1. Kiirem suhtlus välisriikidega

5.2. Kiirem võimalus arvutite abil infot kätte saada, töödelda, edastada

5.3. Lihtsustab elu

6. Vabadused

6.1. Kodaniku vabadused

6.1.1. Sõnavabadus

6.1.2. Trükivabadus

6.2. Riigi vabadused

6.2.1. Kaasa rääkida ülemaailmsete asjade otsustamisel

6.2.2. Kuuluda erinevatesse organisatsioonidesse

7. Kultuur

7.1. Erinevus teiste riikidega

8. Ühiskonna ühtsus

8.1. Rahvus

8.2. Erinevad usud

8.3. Võrdsus

8.4. Tolerantsus

9. Ajalugu

9.1. Valitsemisviis

9.2. Sõjad

9.2.1. Kaotused (hukkunud/rahalised)

9.3. Katastroofid

10. Traditsioonid

11. Eluviisid

11.1. Tervislikud

11.2. Huviringid

11.3. Spordiasutused

12. Poliitika

12.1. Valitsemisviis

12.1.1. Demokraatia

12.1.2. Monarhia

12.1.3. Diktatuur

12.1.4. Konstitutsiooniline monarhia

13. Geograafiline asend

14. Kliima

15. Infrastruktuur - olemasolu ja efektiivsus

15.1. Politsei

15.2. Päästeamet

15.3. Tuletõrje

15.4. Kiirabi

15.5. Sõjavägi

16. Suur isiklik tulu + rikas riik

17. Reisimine

18. Rahvastiku osakaal

18.1. Vanurite hulk (ülalpeetavad)

18.2. Noorte hulk

18.3. Tööealiste inimeste hulk

19. Positiivne iive