Millest sõltub inimese heaolu riigis?

heaolu kaart

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?

1. Julgeoleku- ja pääesteorganisatsioonid

1.1. Politsei

1.2. Kiirabi

1.3. Päästeamet

1.4. Tuletõrje

1.5. Sõjavägi

1.6. Piirivalve

2. Majandus

2.1. Majanduslik võrdsus

2.1.1. Vaeste ja väga rikaste väike osakaal ühiskonnas

2.2. Tegevusvabadus

2.3. Maavarade olemasolu

2.4. Maksupoliitika

3. Poliitika

3.1. Maksud

3.2. Toetused

3.3. Korruptsioon

3.4. Parlament

3.5. Valitsus

4. Positiivne iive

5. Ühiskond

5.1. Eneseteostus,inimeste suutlikus ja aktiivsus

5.2. Tolerantsus

5.3. Võrdsus

5.4. Rahvused

5.5. Erinevad usundid

6. Kultuur

6.1. Traditsioonid

7. Valitsusepoliitika

7.1. Töötuabirahad

7.2. Pension

7.3. Arstiabi

7.4. Lastetoetus

7.5. Puuetega inimeste abistamine

8. Valitsemis vormid

8.1. Monarhia

8.2. Konstitutsioonilinemonarhia

8.3. Diktatuur

8.4. Demokraatia

9. Geograafiline asend

9.1. Pinnamood

9.2. Veekogud

9.3. Liikide mitmekesisus

9.4. Pinnamood

9.5. Veekogud

10. Kliima

10.1. Ilmastikuolud

11. Keskkond

11.1. Puhas õhk

11.2. Saastatavus

11.3. Inimtegevuse poolt puutumata loodus

12. Tehnoloogia areng

12.1. Infrastruktuuri areng

12.1.1. Teede ehitus

12.1.2. Trantspordi areng

12.2. Internet

12.2.1. Muudab välismaailmaga suhtlemise lihtsamaks

12.2.2. Informatsioon on paremini kättesaadav ja edastatav

13. Suur isiklik tulu + rikas riik

13.1. Võimalus välismaal õppida,reisida

14. Rahvasiku osakaal

14.1. Pensionäärid

14.2. Noored

14.3. Tööealised inimesed

15. Vabadused

15.1. Kodanikuvabadused

15.1.1. Sõnavabadus

15.1.2. Trükivabadus

15.2. Riigivabadused

15.2.1. Osaleda ülemaailmsete otsuste tegemisel

15.2.2. Sõltumatus teistest riikidest

15.2.3. Kuulumine ülemaailmsetesse organisatsioonidesse

16. Ajalugu

16.1. Sõjad ja tagajäred

16.1.1. Hukkunute arv

16.1.2. Majanduse allakäik

16.1.3. Võõrariigi võimu all olemine

16.2. Iseseisvumine

16.3. Looduskatastroofid

17. Valitsese usaldatavus