Millest sõltub inimese heaolu riigis?

heaolu kaart

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?

1. Julgeoleku- ja pääesteorganisatsioonid

1.1. Politsei

1.2. Kiirabi

1.3. Päästeamet

1.4. Tuletõrje

1.5. Sõjavägi

1.6. Piirivalve

2. Poliitika

2.1. Maksud

2.2. Toetused

2.3. Korruptsioon

2.4. Parlament

2.5. Valitsus

3. Valitsemis vormid

3.1. Monarhia

3.2. Konstitutsioonilinemonarhia

3.3. Diktatuur

3.4. Demokraatia

4. Kliima

4.1. Ilmastikuolud

5. Keskkond

5.1. Puhas õhk

5.2. Saastatavus

5.3. Inimtegevuse poolt puutumata loodus

6. Tehnoloogia areng

6.1. Infrastruktuuri areng

6.1.1. Teede ehitus

6.1.2. Trantspordi areng

6.2. Internet

6.2.1. Muudab välismaailmaga suhtlemise lihtsamaks

6.2.2. Informatsioon on paremini kättesaadav ja edastatav

7. Suur isiklik tulu + rikas riik

7.1. Võimalus välismaal õppida,reisida

8. Rahvasiku osakaal

8.1. Pensionäärid

8.2. Noored

8.3. Tööealised inimesed

9. Valitsese usaldatavus

10. Majandus

10.1. Majanduslik võrdsus

10.1.1. Vaeste ja väga rikaste väike osakaal ühiskonnas

10.2. Tegevusvabadus

10.3. Maavarade olemasolu

10.4. Maksupoliitika

11. Positiivne iive

12. Ühiskond

12.1. Eneseteostus,inimeste suutlikus ja aktiivsus

12.2. Tolerantsus

12.3. Võrdsus

12.4. Rahvused

12.5. Erinevad usundid

13. Kultuur

13.1. Traditsioonid

14. Valitsusepoliitika

14.1. Töötuabirahad

14.2. Pension

14.3. Arstiabi

14.4. Lastetoetus

14.5. Puuetega inimeste abistamine

15. Geograafiline asend

15.1. Pinnamood

15.2. Veekogud

15.3. Liikide mitmekesisus

15.4. Pinnamood

15.5. Veekogud

16. Vabadused

16.1. Kodanikuvabadused

16.1.1. Sõnavabadus

16.1.2. Trükivabadus

16.2. Riigivabadused

16.2.1. Osaleda ülemaailmsete otsuste tegemisel

16.2.2. Sõltumatus teistest riikidest

16.2.3. Kuulumine ülemaailmsetesse organisatsioonidesse

17. Ajalugu

17.1. Sõjad ja tagajäred

17.1.1. Hukkunute arv

17.1.2. Majanduse allakäik

17.1.3. Võõrariigi võimu all olemine

17.2. Iseseisvumine

17.3. Looduskatastroofid