Soorten bronnen en kanalen

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Soorten bronnen en kanalen by Mind Map: Soorten bronnen en kanalen

1. Audiovisuele bronnen

1.1. radio/tv

1.2. personen - deskundigen

1.3. YouTube

2. internet

2.1. zoekmachines

2.1.1. google

2.1.2. kinderzoekmachines

2.1.2.1. netwise

2.1.2.2. jeugdbieb

2.1.3. Wikipedia

2.1.4. aquabrowser

2.2. databanken

2.2.1. Narcis

2.3. social media

2.3.1. YouTube

2.3.2. Twitter

2.3.2.1. dtv

2.3.3. linkedin

2.3.3.1. groepen

2.3.4. facebook

2.4. apps

3. gedrukte bronnen

3.1. boeken

3.2. tijdschriften

3.3. wetenschappelijk werk

3.4. kranten

4. Plan

4.1. Goals

4.1.1. Goal 1

4.1.2. Goal 2

4.2. Rules

4.2.1. Session Rule 1

4.2.2. Session Rule 2

4.3. Define Problems

4.4. Capture Ideas

4.5. Prioritize Ideas

4.6. Define Action Points

5. Problem

5.1. Problem 1

5.2. Problem 2

6. Ideas

7. Prioritize Ideas

7.1. High Priority

7.2. Medium Priority

7.3. Action Points

7.3.1. Action Point 1

7.3.2. Action Point 2

7.4. Low Priority