Лібералізм

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лібералізм by Mind Map: Лібералізм

1. Предствавники

1.1. Кирило-Мефодіївське товариство

1.1.1. Ідеалом було створення української держави як демократичної республіки, виключення будь-яких обмежень свободи слова, організацій, віросповідання.

1.1.2. Найважливішим напрямком роботи розповсюдження освіти серед народу, досягнення соціальної гармонії ("примирення панів і селян").

1.2. Стара громада

1.2.1. Члени:Драгоманов, Житецький, Чубинський, Михальчук, Лисенко, Русов, Старицький, Нечуй-Левицький

1.2.2. Засоби:газета "Київський телеграф", яка стала органом української думки, а також наукове товариство під назвою "Південно-Західна філія російського географічного товариства".

1.3. Національна-ліберальна партія

1.4. Національно-Демократична партія, що пізніше, у 1925-1939 рр., реформувалася у Націонал-Демократичний Альянс.

1.5. Всеукраїнська організація громад

1.6. Українська демократично-радикальна патрія(УДРП)

2. Ліберальна ідеологія розглядає освіту

2.1. як спосіб поліпшення життя

2.2. як спосіб формування політичної і громадянської компетентності, соціального досвіду та економічного зростання

3. Елементи традиційної ліберальної ідеології

3.1. Власність

3.1.1. Кожен може здобути або мати майно в результаті економічної діяльності

3.1.2. гарантій вільного і чесного економічного змагання

3.2. Людська натура

3.3. Людський розум

3.4. Індивідуалізм

3.5. Світськість

3.6. Прогрес

4. Мета ліберальної ідеології

4.1. Деполітизація школи

4.2. Підтримка існування будь-яких шкільних організацій, асоціацій і клубів

4.3. Активна участь у шкільному самоврядуванні

5. Основні ознаки лібералізму в освітній політиці

5.1. Відсутність зовнішніх впливів

5.2. Підтримка інновацій та принципів демократизму