חינוך מיטבי באבן יהודה

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
חינוך מיטבי באבן יהודה by Mind Map: חינוך מיטבי באבן יהודה

1. ז. העצמת הסגל החינוכי

1.1. המורה כמבוגר משמעותי - בונה דרך עם התלמיד (יחס מורה-תלמיד)

1.2. משיכה של עוד מורים טובים ומציאת דרכים להשארתם במערכת, כולל הטבות ותגמולים למורים מצטיינים

1.3. הכשרה של הצוות החינוכי להתמודדות עם תלמידים במגוון סיטואציות והתנהגויות

1.4. יצירת תרבות ארגונית המחזקת תחושת שייכות, מסוגלות אישית ויצירתיות, באמצעות תמיכה בצוות

2. ה. מבנה ארגוני

2.1. יצירת קריית חינוך לנוחות הכלל - הסעות, ריכוז פעילויות, טקסים ועוד עם הפרדה גילאית ברורה

2.2. התאמה של חופשות ביה"ס ומסגרת מסודרת בזמן חופשות

2.3. יחודיות בתי ספר ומעבר לניהול עצמי

2.4. להגביל גודל בית ספר ל-650 ילדים

2.5. קטגוריות מתאימות מתכנים ודרכי הוראה

3. ו. הדסים

3.1. הדסים ובכלל – מעורבות צוותי ביה"ס השונים כחלק מהקהילה – באירועים ובמציאות

3.2. הכנסת תכנית מחוייבות אישית בעל יסודי

3.3. מעורבות הקהילה במתרחש בין כתלי ביה"ס

4. ד. תכנים ודרכי הוראה

4.1. שילוב הטכנולוגיה בהוראה

4.2. קידום בנות בנושאים ריאליים

4.3. התייחסות לחינוך המיוחד

4.4. גיוון דרכי למידה והעמקת למידה חווייתית

4.5. להעשיר את סל התרבות לגני ילדים

4.6. עבודה ברמות שונות עם תלמידים – למידה מותאמת

5. ב. הנחות יסוד

5.1. דיון מהותי בשאלה מהו חינוך טוב?

5.2. על מנת ליצור חינוך מיטבי יש ליצור מנגנון תקשורת קבוע בין ביה"ס להורים בכל המישורים

5.3. על מנת לאפשר חינוך מיטבי יש לנהוג באפס סובלנות לאלימות

5.4. אקלים בית ספרי נוח ורגוע הוא מהותי לקיום חינוך איכותי.

5.5. חינוך מיטבי מקדם ערכים לצד הישגים

5.6. על מנת ליצור חינוך מיטבי נדרש אימון ושקיפות (למשל בחלוקת משאבי החינוך של המועצה המקומית)

6. ג. מבנה לימודים בבית הספר היסודי

6.1. יום לימודים ארוך: צהרון בתוך ביה"ס עם מורים ומנחים מקצועיים (העשרה, תגבור, דיון, שיח רגשי

6.2. שיתוף פעולה בין בתי הספר השונים בישוב, בינם לבין תנועות הנוער ובין וועדי והנהגות ההורים

6.3. מעבר לבית ספר יסודי 8 שנתי

7. א. התיחסות לתלמיד

7.1. תשומת לב אישית לתלמיד כפרט וחיזוק חינוך אישי ויחס אישי של הצוות

7.2. צמצום מספר תלמידים בכיתה - לכיתות קטנות יותר,(עד 26 ילד בכיתה) מיטיב עם כולם – גם עם הצוות החינוכי