Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Big Data-Driven Desicions 24 april 2013 - Sander Duivestein by Mind Map: Big Data-Driven Desicions 24 april  2013 - Sander Duivestein
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Big Data-Driven Desicions 24 april 2013 - Sander Duivestein

Sander Duivestein

bio

trend of hype?

big data

movie

zoals

technologie gaat steeds sneller

je moet iets doen met technologie

eerste pc 1970

wereld van bits: er is overvloed...

alles dataficeren

evolutie van data

info tech komt dichterbij

legend of Sessa

informatie technologie

Sogeti VINT

bigdata: nieuwe inzichten

vroeger steekproeven

data is de nieuwe olie

door de bomen het bos zien

komt door

model: DIKWE matrix

voorbeelden

privacy is de nieuwe atoombom binnen IT

privacy by design

voorbeeld

technologie is de extentie van de mens

geen leven meer zoner ICT

er is nog geen handleiding

ga de digitale revolutie aan

Q&A

Q: data is de nieuwe olie, wat is een bp-ramp formaatm privacy

Q: semantiek in relatie tot big data

Q: semanthiek van mensen, zinnen wat bedoelen ze echt

Q: alogitme van betekenis, mensen kunnen uit 1 zin het oppakken