PLE Judith Puig

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PLE Judith Puig by Mind Map: PLE Judith Puig

1. Organització de la informació

1.1. Google Bookmarks

1.2. Symbaloo

1.3. Correu electrònic: Gmail

1.4. Google Calendar

1.5. Dropbox

1.6. Picasa

2. Idees, inspiració

2.1. Blogs

2.2. Instagram

2.3. Pinterest

2.4. Picasa

2.5. Youtube

3. Tractament de la informació

3.1. Correu electrònic

3.1.1. Gmail

3.2. Blocs

3.2.1. Blogger

3.2.2. Blocs xtec

3.3. Mapes conceptuals

3.3.1. Mindmeister

3.4. Documents

3.4.1. Google docs

3.4.2. Open Office

3.5. Webs

3.5.1. Google sites

3.5.2. Web xtec

3.6. Presentacions

3.6.1. Prezi

3.6.2. Slideshare

3.7. Tractament d'imatge

3.7.1. Picasa

3.7.2. Gimp

4. Xarxa Personal d'Aprenentatge

4.1. Companys/es de l'escola

4.2. Mestres d'altres escoles

4.3. Forums

4.4. Xats

4.5. Cursos de formació presencials

5. Recopilació d'informació

5.1. Google

5.2. Viquipèdia

5.3. Enciclopèdia Catalana

5.4. Twitter

5.5. Facebook

5.6. Cursos de formació on-line