A BESZÉD ÉS MOZGÁSFEJLŐDÉS

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A BESZÉD ÉS MOZGÁSFEJLŐDÉS by Mind Map: A BESZÉD ÉS MOZGÁSFEJLŐDÉS

1. 3.BESZÉDFEJLŐDÉSBEN ELMARADOTT GYERMEKEK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁSOK

1.1. VIHOLAINEN 2002: A MOZGÁSFEJLŐDÉSHOZZÁJÁRUL A BESZÉDFEJLŐDÉSHEZ, 2006: A KORAI MOZGÁSFEJLŐDÉS-->A KÉSŐBBI NYELVI ÉS OLVASÁSI KÉSZSÉGEKET (75 DISZLEXIA VESZÉLYEZTETETT GYERMEK VIZSGÁLATA)

1.2. TRAUNER 2000: DLI (NYELVI FEJLŐDÉSI ELMARADÁS) ESETÉN MEGKÉSETT JÁRÁS, NEM EGYEDÜLÁLLÓ ZAVAR, HANEM IDEGRENDSZERI ELTÉRÉS RÉSZE

1.3. RINTALA ÉS LINJANA 2003:DISZFÁZIÁS GYERMEKEK NAGYMOZGÁSA GYENGE (MOTOROS FEJLESZTÉS-->TERÜLET JAVULT)

1.4. W. EBSTER 2005: DLI-S GYERMEKEK NAGY-ÉS FINOMMOZGÁSA IKOLÁBA LÉPÉSKOR: 54%-NÁL ELMARADÁS

1.5. SHAPIRO 1990: GYERMEKKORI MOTOROS ÉS NYELVI ZAVAROK-->OLVASÁSI ZAVAR VIZSGÁLATA-EREDMÉNYEK: KÖZVETLEN KAPCSOLAT NINCS, DE A MOTOROS FEJLŐDÉSI KÉP ELŐREJELZI AZ EGYÉB FEJLŐDÉSI DISZFUNKCIÓKAT

2. 4.PSZICHOMOTOROS FEJLESZTÉS

2.1. PSZICHOMOTOROS FEJESZTÉS=PSZICHIKUS FIUNKCIÓK FEJLESZTÉSE(AGYI PLASZTICITÁS-->ÉRÉSI FOLYAMATOKAT SEGÍTŐ INGERLÉS)

2.2. MARTON-DÉVÉNYI:MOZGÁSGYAKORLÁS-->KOMMUNIKÁCIÓS SZINT FEJLŐDÉSE

2.3. R. INTALA ÉS MTSAI:DLD-S GYEREKEKKEL VIZSGÁLAT: A PSZICHOMOTOROS FEJLESZTÉSBEN RÉSZESÜLŐK JOJOBBAN TEJESÍTETTEK NAGYMOZGÁSOKON BELÜL, MINT A KONTROLL (SIMA TESTNEVELÉS)

3. 5.KUTATÁS

3.1. MMINTA:176 GYERMEK-CÉL:1.A BESZÉDFEJLŐDÉSBEN ELMARADT GYEREKEKNÉL MILYEN ELTÉRÉSEK VANNAK A MOZGÁS TERÜLETÉN?2. MILYEN DOMINANCIÁVAL RENDELKEZNEK

3.2. 1.EREDMÉNYEK:NORMÁL BESZÉDFEJLŐDÉS=40%-OS A KIALAKULT DOMINANCIA, BESZÉDFEJLŐDÉSBEN ELMARADTAK:39% KIALAKULATLAN

3.3. 2.EREDMÉNYEK:NORMÁL BESZÉDFEJLŐDÉS=58% HARMONIKUS KÉZ-LÁB KOORDINÁCIÓ, BESZÉDFEJLŐDÉSBEN ELMARADTAK=39%

3.4. KONKLÚZIÓ:ÉRZÉKELÉSI, ÉRTELMI ÉS MOZGÁSFOLYAMATOK EGYSÉGET KÉPEZNEK

4. 1.A MOZGÁS ÉS ÉSZLELÉS

4.1. MOZGÁS:KOORDINÁCIÓS ÉS KONDICIONÁLIS KÉPESSÉG

4.2. JELLEMZŐI:GENETIKAI MEGHATÁOZOTTSÁG ÉS FEJLŐDÉS

4.3. FEJLŐDÉS=EGYMÁSUTÁNISÁG, KÚSZÁS-MÁSZÁS-JÁRÁS

4.4. MOZGÁS-->ÉSZLELÉS-->MOZGÁS-->IDEGRENSZERI FEJLŐDÉS (ONTOGENETIKAI ÉRÉS)-->BESZÉDKÉSZSÉG-->VERBALITÁS

5. 2.BESZÉDFEJLŐDÉSI ZAVAROK

5.1. MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS:3ÉV UTÁN

5.2. NEUROLÓGIAI KUTATÁSOK:NYELVI PROBLÉMÁSOK 70%=AGYIELTÉRÉS,KONTROLLCSOPORT=22%-->DCD ÉS DLD AZONOS IDEGRENDSZERI RIZIKÓFAKTOR

5.3. ELTÉRŐ IDEGRENDSZERI SZERVEZŐDÉS (IDŐ ÉS HELY FÜGGVÉNYÉBEN)-->KOGNÍCIÓS ELTÉRÉSEK (ELTÉRŐ MŰKÖDÉS)

5.4. IDEGRENDSZERI ÉRÉS VÉGÉN JELENIK MEG AZ OLDLASSÁG VAGY LATERALIZÁCIÓ-AGYFÉLTEKEI DOMINANCIA KIALAKULÁS (JOBB AGYFÉLTEKEI DOMINANCIA-->GYAKORIBB A BESZÉD KÉSÉSE

5.5. CÉL:STABIL AZONOS OLDALI DOMINANCIA