Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De fem forskellige dokumentarformer by Mind Map: De fem forskellige dokumentarformer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De fem forskellige dokumentarformer

Den dybdeborende dokumentar

Journalistisk – sags orienteret

Argumenterende og styret af et budskab og en klar konklusion

Retorisk opbygget – der fremsættes en påstand og en række argumenter for denne påstand

Voice-over, ekspertinterview og erfaringsinterviews

Den observerende dokumentarform:

Inspireret af traditionelle cinéma vérité og særligt Direct Cinema.

Afslører den sande virkelighed

Lang research-fase

Personerne der er med i dokumentaren, optræder så naturligt som muligt. Personerne skal vænne sig til kameraet og instruktørens tilstedeværelse.

”Fluen på væggen”-kameraet

Håndholdt kamera, lange indstillinger, sjældent der klippes i dialog scener, i stedet panorama.

Sjælendt voice-over og interview

Tidsforløb bygget op uden en dramatisk opbygning, kun få gennemgående personer

Ikke nødvendigvis et budskab

Den poetiske dokumentarform:

Fravælger dramatisering, retorik og argumentation og favorisere i stedet der æstetiske udtryk gennem billede, lyd, tekstur og rytme.

Æstetiske aspekter af virkeligheden er vigtigere end begivenheder og personer

Hovedvægten er at skabe stemning

Hellere beskrive end forklare

Den dramatiserede dokumentar form

”mockumentary” eller ”fupdokumentar”

samme fremstillingsform som en spillefilm: dramatiske optrin, spændingsskabende krydsklipning osv.

Filmen kan vise hvordan begivenhederne fandt sted, og hvem der gjorde hvad, men de kan faktisk ikke dokumentere at det faktisk fandt sted.

Giver anledninger til diskussion: fiktion eller fakta?

Troværdighedsproblem (iscenesat?)

Præget af fiktionens virkemidler

Den deltagende dokumentar form

Instruktøren deltager aktivt, og er en af de medvirkende, måske endda hovedrollen.

Seeren bliver tager med ind i en begivenhed eller en handling

Instruktørens egen figur bærer dokumentaren fremad

Flere former for interview

Skjult kamera – dokumentaristen taler til kameraet undervejs

Spændingen bygges langsomt op mens konflikten optrappes.

Michael Moore