Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRINCE2® (PL) - Skuteczne Zarządzanie Projektami by Mind Map: PRINCE2® (PL) - Skuteczne Zarządzanie Projektami
5.0 stars - 37 reviews range from 0 to 5

PRINCE2® (PL) - Skuteczne Zarządzanie Projektami

PRINCE® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki AXELOS. PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki AXELOS. Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

Role Projektowe (10)

Role projektowe są ściśle związane z tematem Organizacja

Struktura zespołu zarządzania projektem według PRINCE2®

Komitet Sterujący (KS) (3)

Strona 36 Nagłówek 5.3.2.2

Nadzór Projektu (NP) (3)

Obsługa Zmian (OZ)

Strona 38 Nagłówek 5.3.2.4

Kierownik Projektu (KP)

Strona 40 Nagłówek 5.3.2.6

Kierownik Zespołu (KZ)

Strona 40 Nagłówek 5.3.2.7

Wsparcie Projektu (WP)

Strona 41 Nagłówek 5.3.2.8

Zarządzanie Projektem wg. PRINCE2®

Celem zarządzania projektami według PRINCE2® jest:

Zarządzanie projektem wg. PRINCE2® to nieustanny cykl

Strona 5

Zalety stosowania PRINCE2®

Procesy (7)

Strona 121

Precyzując 7 typów Procesów, ponieważ niektóre procesy mogą wystąpić kilkukrotnie w projekcie.

PRINCE2® to sposób podejścia do zarządzania projektami oparty na procesach.

Procesy występują na 3 poziomach zarządzania (choć w PRINCE2® wyróżniamy 4 poziomy zarządzania, jednak jeden z nich znajduje się nad projektem):

Model procesowy PRINCE2®

Przygotowanie Projektu (PP)

Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZSP)

Inicjowanie Projektu (IP)

Sterowanie Etapem (SE)

Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZDP)

Zarządzanie Końcem Etapu (ZKE)

Zamykanie Projektu (ZP)

Tematy (7)

Strona 17 - spis Tematów PRINCE2.

Tematy to obszary którymi musimy zarządzać w projekcie prowadzonym wg. PRINCE2®.

Każdy z tematów zgdonie ze swoim przeznaczeniem odpowiada na konkretne pytanie.

1. Uzasadnienie Biznesowe

Rozdział 4

2. Organizacja

Rozdział 5

3. Jakość

Rozdział 6

4. Plany

Rozdział 7

5. Ryzyko

Rozdział 8

6. Zmiana

Rozdział 9

7. Postępy

Rozdział 10

Pryncypia (7)

Strona 11

Projekt PRINCE2® musi bezdyskusyjnie stosować WSZYSTKIE pryncypia

Pryncypia wg. PRINCE2® są:

1. Ciągła zasadność biznesowa

2. Korzystanie z doświadczeń

3. Zdefiniowane role i obowiązki

4. Zarządzanie etapowe

5. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji

6. Koncentracja na produktach

7. Dostosowanie do warunków projektu

Oprogramowanie do zarządzania projektami

Zasada #1 - Oprogramowanie to tylko narzędzie, najważniejszy jest człowiek, jego umiejętności, rzetelność, intuicja, wiarygodność, myślenie analityczne etc. - podstawa to myśląca głowa (człowiek) a nie młotek (narzędzie)!

Oprogramowanie do zarządzania projektami zgodne z PRINCE2®

Oprogramowanie do zarządzania projektami "klasy Enterprise"

Oprogramowanie do zarządzania projektami "klasy Business"

Oprogramowanie darmowe

Projekt wg. PRINCE2®

Interpretacja definicji projektu

Strona 3

5 Cech wyróżniających projekty od zwykłej działalności biznesowej (tzw. business as usual, BaU)

Strona 3

6 zmiennych projektu (tzw. aspekty efektywności)

Strona 5

Model procesowy PRINCE2®

Struktura PRINCE2®

Strona 6

Metodyka PRINCE2® to 4 zintegrowane elementy

"Magiczna liczba 7"

PRINCE2® nie obejmuje

Produkty zarządcze (26)

Produkty zarządcze w PRINCE2 to zestawy informacji opisujące projekt. Innymi słowy (upraszczając w celu zrozumienia) jest to dokumentacja projektowa. W PRINCE2 stosowane jest słowo produkty, gdyż określenie "dokumentacja" narzuca już pewne ograniczenia co do formy. PRINCE2 nie definiuje  i nie narzuca formy jaką przyjmie dokumentacja - stąd pojęcie produkt zarządczy. Ich forma może być w różnej postaci: word, excel, oprogramowanie do zarządzania projektami, MS Project, etc. Pryncypium 7 - Dostosowanie do warunków projetku.

Produkty zarządcze typu: Bazowe

Dodatek A, strona 249 Produkty zarządcze typu "bazowe", określają podstawowe aspekty zarządzania projektem PRINCE2. Zmiany w tych produktach zarządczych proponuje / wprowadza Kierownik Projektu a zatwierdzają osoby z Komitetu Sterującego. Wyjątkami od reguły są Grupa Zadań (A.26) oraz Plan Zespołu (A.16), te produkty nie wymagają akceptacji Kompitetu Sterującego. Grupa Zadań (A.26) tworzy Kierownik Projektu i nie wymaga ona akceptacji Komitetu Sterującego, Plan Zespołu (A.16) tworzy Kierownik Zespołu i zatwierdza go Kierownik Projektu, bez potrzeby akcepacji od strony Komitetu Sterującego.

Produkty zarządcze typu: Zapisy

Dodatek A, strona 249 Produkty zarządcze typu "zapisy", zawierają dynamiczne informacje wraz z historią zmian o stanie projektu. Podlegają częstym zmianom. Zmiany w tych produktach zarządczych proponuje / wprowadza Kierownik Projektu lub Wsparcie.

Produkty zarządcze typu: Raporty

Dodatek A, strona 249 Produkty zarządcze typu "raporty", przekazują aktualne informacje o stanie projektu. Są to statyczne produkty zarządcze, gdyż nie podlegają aktualizacji. WYJATEK: Raport o Zagadnieniu (A.13) jako jedyny z protuktów zarządczych typu raporty, może być (i w praktyce najczęściej jest) aktualizaowany. Wszystkie raporty są tworzone przez Kierownik Projektu. WYJATEK: Raport z Punktu Kontrolnego (A.3) jest tworzony przez Kierownika Zaspołu.

Praktyka

Zasoby zewnętrzne firm trzecich

Szablony dokumentów PRINCE2® firm trzecich

Mapy PDF PRINCE2®

PRINCE2® - procesowy standard i kaskadowo-sekwencyjna metodyka zarządzania projektami (nie zalecenia, nie dobre praktyki, nie wytyczne, nie technika, nie framework i nie metodologia a metodyka) do ogólnego (nie związanego z konkretną branżą typu: IT czy budownictwo) kaskadowo-sekwencyjnego (nie iteracyjnego i nie adaptacyjnego) zarządzania projektami. PRINCE2® jest metodyką wchodzącą w skład rodziny brytyjskich standardów o nazwie AXELOS® Global Best Practice.

PRINCE2® v1 został opublikowany w 1996 roku.

PRINCE2® v2 został opublikowany w 2002 roku.

PRINCE2® v3 został opublikowany w 2005 roku.

PRINCE2® v4 został opublikowany w 2009 roku.

Jak PRINCE2® łączy się z innymi standarami z "rodziny" brytyjskich standardów zarządzania AXELOS® Global Best Practice

Rodzina brytyjskich standardów zarządzania AXELOS® Global Best Practice

Metodyka PRINCE® została po raz pierwszy wprowadzona w 1989 r. przez CCTA (ang.: Central Computer and Telecommunications Agency) jednak została oparta na metodyce PROMPTII stworzonej w 1975 roku.

W 1996 została wprowadzona metodyka PRINCE2®, która jest niezależna od dziedziny biznesowej i może być stosowana w każdym projekcie (oczywiście po uprzednim jej dostosowaniu).

PRINCE2® to: 7 Pryncypiów, 7 Tematów, 7 Procesów, 40 Pod-procesów, 10 Ról projektowych, 4 Role nadzoru jakości, 3 Typy zagadnień, 3 Poziomy zarządzania, 2 Techniki, 2 Procedury, 3 Typy budżetów, 5 Czynników projektowych, 6 Zmiennych projektowych (aspekty efektywności), 26 Produktów zarządczych (podzielonych na 3 rodzaje)

Pobierz: PRINCE2® Macierz Procesy vs Produkty Zarządczy vs Role vs Odpowiedzialności (PDF)

Pobierz: Model Procesów PRINCE2® (PDF)

Oficjalne publikacje PRINCE2®

PRINCE2® Skuteczne Zarządzanie Projektami

Directing Successful Projects with PRINCE2®

Passing your PRINCE2 Examinations 2009 Edition

PRINCE2® Maturity Model (P2MM)

PRINCE2® Maturity Model (P2MM) - Self-Assessment

Interaktywny glosariusz

Interaktywny glosariusz PRINCE2® (PL)

Ta darmowa mapa (zgodna z najnowszą wersją metodyki PRINCE2®) została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji metodyki PRINCE2®. Mapa pomoże Ci również w nauce do egzaminów Foundation i Practitioner z metodyki PRINCE2®. (podziel się tą mapą z innymi, polub i przekaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwoju THX.!)

Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce. Każda uwaga jest cenna.

Techniki (2)

Obie techniki są związana z tematem Jakość.

Technika planowania opartego na produktach (ang. Product-based Planning)

Technika przeglądu jakości

Procedury (2)

Obie procedury są związana z tematem Zmiana.

Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami

Procedura zarządzania konfiguracją

Oficjalne zasoby PRINCE2®

Przykładowe egzaminy PRINCE2®, dostępne online

Sylabus egzaminacyjny PRINCE2®

Glosariusz PRINCE2®

Szablony dokumentów PRINCE2®

Strona PRINCE2®

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2® Foundation

http://miroslawdabrowski.com/downloads/PRINCE2/Exam%20prep%20questions/

Role Przeglądu Jakości (4)

Kierownik przeglądu jakości

Prezenter

Kontroler / Recenzent

Administrator