Изображения

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Изображения by Mind Map: Изображения

1. Векторни

1.1. Файлови формати

1.1.1. .SVG

1.1.2. .CRD

1.1.3. .EPS

1.1.4. .WMF

1.2. Предимства

1.2.1. По-малък размер на файловете

1.2.2. Лесно преоразмеряване без загуба на качеството на изображение

1.2.3. Лесно редактиране

1.3. Недостатъци

1.3.1. Ограничена детайлност на изображението

1.3.2. Ограниченост в използването на различни визуални ефекти

2. Растерни

2.1. Файлови формати

2.1.1. .JPG

2.1.2. .PNG

2.1.3. .JPEG

2.1.4. .TIFF

2.2. Предимства

2.2.1. По-добра детайлност на изображението

2.2.2. Прецизност при редактиране, позволяващо да се променя всеки отделен пиксел

2.3. Недоцтатъци

2.3.1. По-голям размер на файловете

2.3.2. Влошаване на качеството при увеличаване на изображението