Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELO? by Mind Map: ELO?

1. Structuur

1.1. Iteratief

1.2. Usability

2. Afgesloten geheel

2.1. Inloggen

2.2. Ook inhoudelijk een geheel

2.3. Begin/eind van leerproces

3. Leermateriaal

4. Leren

4.1. Zelfstanding leren

4.2. Feedback

4.3. Reageren op individu

4.4. Interactie systeem

4.4.1. Docent

4.4.2. Richtinggevend systeem

4.4.2.1. Wat is voor jou aantrekkelijk

4.4.2.2. A.h.v. toets o.i.d.

5. Aantrekkelijk/prikkelend

5.1. Overzichtelijk

5.1.1. Duidelijke weg

5.1.2. Niet teveel

5.2. Aansluiten bij interesses

5.3. Waarheidsgetrouw

5.3.1. Certificerend

5.3.2. Label

5.4. Differentiatie naar leerstijl

5.5. Voldoende inhoud, diep genoeg

5.5.1. Moet iets toevoegen!

5.6. Inzicht/rapportage eigen leerproces