Ergonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø tilpasses det enkelte mennesket

2. Ergonomiske prinsipper

3. Gode arbeidstillinger

3.1. Gode arbiedsstillinger gjør at du bruker kroppen riktig og unngår å belaste ledd og muskler feil

3.2. Sittende arbeid, dette bør du tenke på:

3.3. Stående arbeid, dette bør du tenke på:

4. Teknikker

4.1. Forflytningsteknikk er mer skånsomt enn løfting, både for hjelperen og den som skal hjelpes

4.2. Løfteteknikk brukes kun når det gjelder små barn og gjenstander. Det er viktig å bevare ryggsøylens naturlige krumming og å bruke knær og hofte når vi løfter.

5. Variasjon i arbeidet

5.1. Når du varierer arbeidsstillingene dine ved å bruke ulike muskler, ulike bevegelser og ulik belastning, kan du unngå å overbelaste kroppen

6. Tilrettelegging av arbeidsplassen

6.1. Eksempler på god tilrettelegging er regulerbar stol og bord som kan tilpasses kroppen din, og hjelpemidler som for eksempel personheis.

7. Ergonomi og helse

7.1. Å følge prinsippene for ergonomi er en sentral del av det å drive helsefremmende arbeid. Vi kan hundre at fysisk arbeid fører til belastningslidelser.