Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Billedforbud by Mind Map: Billedforbud
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Billedforbud

Jødedom

Anden Mosebog 20.4 "Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden."

Internal

External

Enhver afbildning vil indebære en begrænsning af Gud, der opfattes som ubegrænset.

Hvis du ser Jahve, er du død.

Islam

Sura 16;75: "Frembring da ingen billeder eller lignelser af Allah, thi Allah ved (alle ting), men i ved intet.”

Sura 9;61: ”De, som taler ilde om Allahs sendebud, vil få en smertelig straf.”

Kristendom

DGT 5. Mosebog kapitel 5 " Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden."

Gud bliver menneske.

Gudstjenester var på Latin.

For hvis skyld skal man overholde et religiøst billedforbud?

Ateist

Respekt for andres religioner

Religiøs

For Guds skyld, og sin egen.

Vi er i stand til at undervurdere Gud, og sammenligne ham med os, mennesker.

Hvorfor er der så stor forskel på billedforbuddets betydning/håndhævelse/gyldighed?

Islam og Jødedom er lovreligioner.

Danmark er et sekulariseret land.