Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PANTUN by Mind Map: PANTUN

1. Ciri-ciri

1.1. Sebuah pantun wujud dalam saturangkap yang sempurna darisegi maknanya.

1.2. Bagi pantun empat kerat, barissatu dan dua adalahpembayang, manakala baris tigadan empat adalah maksud.

1.3. Bagi pantun dua kerat pula, barispertama adalah pembayang danbaris kedua adalah maksud

1.4. Setiap rangkap pantun terbahagikepada dua bahagian iaitubahagian pembayang dan satulagi bahagian maksud.

2. Apa itu pantun?

2.1. Pantun ialah karanganberangkap yang menggunakanbahasa-bahasa indah.

2.2. Ia adalah nilai masyarakatMelayu, sebab itu tidak disebutkan penciptanya.

2.3. Sifat pantun yang sederhana,ringkas dan mudah menjadikanpantun sebagai puisitradisional yang masih kekaldan popular sehingga kini.

3. Peranan dalam masyarakat Melayu

3.1. Untuk mendidik

3.2. Untuk meluahkan rasa kasih sayang dan rindu

3.3. Untuk adat istiadat

3.4. Untuk sindiran dan tempelak

3.5. Untuk menguji minda

3.6. Untuk hiburan

4. Sejarah

4.1. Pantun adalah genre kesusasteraan tradisional Melayu yangberkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun lampau.

4.2. Di Nusantara, pantun wujud dalam 39 dialek Melayu dan 25 bukan dialek.Pantun juga didapati turut berkembang di selatan Burma,Kepulauan Cocos, Sri Lanka,Kemboja, Vietnam serta Afrika Selatan.

4.3. Pantun di Malaysia dan Indonesia telah ditulis sekitar empat abad lalu.Malah, ia mungkin berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu.

5. Jenis-Jenis pantun

5.1. Pantun Empat Kerat

5.1.1. Teka-teki

5.1.2. Jenaka

5.1.3. Kasih sayang

5.1.4. Nasihat

5.1.5. Budi

5.1.6. Nasib

5.1.7. Adat

5.1.8. Perantau

5.1.9. Peribahasa

5.1.10. Agama

5.2. Pantun Dua Kerat