Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kategorier by Mind Map: Kategorier

1. Ämnen

1.1. Bild

1.2. Biologi

1.3. Dans

1.4. Drama

1.5. Engelska

1.6. Film och media

1.7. Fysik

1.8. Geografi

1.9. Hem- och konsumentkunskap

1.10. Historia

1.11. Idrott och hälsa

1.12. Kemi

1.13. Matematik

1.14. Moderna språk

1.15. Modersmål

1.16. Musik

1.17. Religionskunskap

1.18. Samhällskunskap

1.19. Sex och samlevnad

1.20. Slöjd

1.21. Svenska

1.22. Svenska som andraspråk

1.23. Teknik

2. I undervisningen

2.1. Bedömning och betyg

2.2. Elver i behov av särskilt stöd

2.3. Entreprenörskap

2.4. Flipped classroom

2.5. Fritidshem

2.6. Förskola

2.7. Gymnasiet

2.8. Hållbar utveckling

2.9. IT i undervisningen

2.10. Inkludering

2.11. Internationellt

2.12. Jämställdhet

2.13. Kultur i skolan

2.14. Läroplaner

2.15. Skolbibliotek

2.16. Sociala medier och bloggar

2.17. Specialpedagogik

2.18. Språkutveckling

2.19. Surfplattor och appar i skolan

2.20. Trygghet och studiero

2.21. Utomhuspedagogik

2.22. Vuxenutbildning

2.23. Värdegrundsarbete

2.24. Ämnesövergripande undervisning

2.25. År 7-9

2.26. År F-6

3. Vägar framåt

3.1. Behörighetsgivande

3.2. För lärarutbildare

3.3. Introduktionsåret

3.4. Karriärvägar

3.5. Lärarcoacher

3.6. Lärarlyftet

3.7. Meritering

3.8. Organisation och ledarskap

3.9. Rektorer

3.10. Uppdrag till Göteborgs universitet

3.11. VFU

3.12. Kvalitetsarbete

4. Forskning och utveckling

4.1. Forskande lärare

4.2. FOU i Göteborg

4.3. FOU-projekt

4.4. Skolforskning

4.5. Skolutveckling

4.6. Utvecklingsartiklar

4.7. Ämnesdidaktiska nätverk

5. Forskningsområden

5.1. Betyg och bedömning

5.2. Didaktik och lärande

5.3. Etik, värden och normer

5.4. Flerspråkighet

5.5. Ledarskap

5.6. Lek

5.7. Lärarutbildning

5.8. Mobbning

5.9. Samspel i klassrummet

5.10. Skolutveckling

5.11. Specialpedagogik

5.12. Utomhuspedagogik

5.13. Vuxnas lärande

5.14. Ämnesdidaktik

6. Prototyp

6.1. I undervisningen

6.1.1. Bedömning och betyg

6.1.2. Entreprenörskap

6.1.3. Flipped classroom

6.1.4. Fritidshem

6.1.5. Förskola

6.1.6. Gymnasiet

6.1.7. Hållbar utveckling

6.1.8. IT i undervisningen

6.1.9. Internationellt

6.1.10. Jämställdhet

6.1.11. Skolbibliotek

6.1.12. Specialpedagogik

6.1.13. Språkutveckling

6.1.14. Utomhuspedagogik

6.1.15. Vuxenutbildning

6.1.16. Värdegrundsarbete

6.2. Ämnen

6.2.1. Bild

6.2.2. Biologi

6.2.3. Dans

6.2.4. Drama

6.2.5. Engelska

6.2.6. Film och media

6.2.7. Fysik

6.2.8. Geografi

6.2.9. Hem- och konsumentkunskap

6.2.10. Historia

6.2.11. Idrott och hälsa

6.2.12. Kemi

6.2.13. Matematik

6.2.14. Moderna språk

6.2.15. Modersmål

6.2.16. Musik

6.2.17. Religionskunskap

6.2.18. Samhällskunskap

6.2.19. Sex och samlevnad

6.2.20. Slöjd

6.2.21. Svenska

6.2.22. Svenska som andraspråk

6.2.23. Teknik

6.3. Aktiviteter

6.3.1. Seminarium

6.3.2. Heldag

6.3.3. Kurser vid Göteborgs universitet

6.4. Vägar framåt

6.4.1. Behörighetsgivande

6.4.2. För lärarutbildare

6.4.3. Introduktionsåret

6.4.4. Karriärvägar

6.4.5. Lärarcoacher

6.4.6. Lärarlyftet

6.4.7. Meritering

6.4.8. Organisation och ledarskap

6.4.9. Rektorer

6.4.10. Uppdrag till Göteborgs universitet

6.4.11. Kvalitetsarbete

7. Typer av kurser

7.1. Kvällskurs

7.2. Halvfart