IT og digitale kompetencer i alle fag

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT og digitale kompetencer i alle fag by Mind Map: IT og digitale kompetencer i alle fag

1. Effektivisering af lærernes planlægning af undervisningen.

2. Kontekst - baggrund

2.1. Alle elever har adgang til en device

2.2. Opgraderet IT infrastruktur

3. Forældreinvolvering - hvordan støtter forældrene eleverne og skolen i dette?

4. Kompetencebegrebet

4.1. Lærere

4.2. Eleven - som medborger og medarbejder i videnssamfundet

4.2.1. Det 21. århundredes kompetencer

4.2.1.1. Elevrollen

4.2.1.1.1. Forstå sig selv i ft. øvrige aktører på nettet

4.2.1.1.2. Deltage frem for at modtage - didaktisk designer

4.2.1.1.3. Global medborger

4.2.1.2. Informationssøgning og -indsamling

4.2.1.2.1. Identificere eget behov for information

4.2.1.2.2. Finde og udvælge hjælpemidler til informationssøgning

4.2.1.2.3. Benytte målrettede søgestrategier og søge systematisk

4.2.1.2.4. Sortere, udvælge og redigere information til et bestemt formål

4.2.1.2.5. Citere og referere korrekt fra forskellige kilder

4.2.1.3. Analyse og fortolkning af digitale medier

4.2.1.3.1. Repræsentationsform

4.2.1.3.2. Retorik

4.2.1.3.3. Produktion

4.2.1.3.4. Indhold

4.2.1.3.5. Målgruppe

4.2.1.4. Produktion og formidling

4.2.1.4.1. Identificere sin målgruppe

4.2.1.4.2. Vælge og begrunde kanal (medie)

4.2.1.4.3. Vælge og begrunde community for offentliggørelse

4.2.1.4.4. Vælge og begrunde præsentationsform

4.2.1.4.5. Overveje sikkerhedsspørgsmål

4.2.1.5. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde

4.2.1.5.1. Kende og beherske internettet og web 2.0's særlige kommunikationskonventioner.

4.2.1.5.2. Kunne begå sig i et virtuelt univers

4.2.1.5.3. Vurdere konsekvensen af den mulige øgede eksponering.

4.2.1.5.4. Udnytte mulighederne i nye samarbejdsplatforme

4.2.1.5.5. Kompetence i selvstyring, relevant adfærd og selvdisciplin

4.2.1.5.6. Blive fortrolige med de samarbejdsformer, samar- bejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it og web 2.0

4.2.1.6. Kunne tilpasse sig nye udfordringer og betingelser - omstillingsparathed

4.2.1.6.1. Overføre kompetencer fra kendte til nye brugergrænseflader og interaktionsformer,

4.2.1.6.2. Kunne beherske kontinuerlige, foranderlige og uformelle læringssituationer – med andre ord udvikle kompetencen “at lære at lære”

4.2.1.7. Digital dannelse

4.2.2. Basale kulturfærdigheder

4.2.2.1. Læse, skrive, regne osv

4.2.2.2. Samarbejde

4.2.2.3. Kommunikere

4.2.2.4. Betjening af IT i hverdagen

4.2.3. Uformelle kompetencer - det autodidatiske

4.3. Forældre