Tanulásszervezés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tanulásszervezés by Mind Map: Tanulásszervezés

1. egyéni munka

2. páros munka

3. csoportmunka

3.1. a tanár támogató/résztvevő szerepben lehet

3.2. a tanulási feladatok végzése térben és időben eltérhet (IKT adta lehetőség)

3.2.1. aszinkron kommunikáció esetén magasabb fokú tudatosság szükséges, nagyobb a felelősség

3.2.2. nagyobb önállóság kell hozzá

3.3. nem csak IKT környezetben működik, de minőségi változást hozhat az eszközhasználat

3.3.1. könnyebben megosztható, közzétehető

3.3.2. a mások által hozzáadott infók szerkeszthetők, reprodukálhatók

3.3.3. digitális tárolás könnyebb mint pl. papír alapú poszterek gyűjtése

3.3.4. "digitális lábnyomok" miatt az egész folyamat átlátható, nyomon követhető

3.4. DE, az eszközhasználat nem váltja ki a személyes kontaktot!

3.5. 3-6 fő esetén hatékony

3.6. tanár szerepe meghatározott

4. frontális oktatás

4.1. párhuzamos információs és kommunikációs tevékenység

4.1.1. térben és időben egy helyen és egy időben

4.2. 1 v. 2 személy irányítja a csoporton belüli infóáramlást

4.2.1. tanár és diák is lehet akár

4.3. az információs folyamatok gyakran előre eltervezett módon valósulnak meg

4.4. IKT szerepe:

5. HÁLÓZATI MUNKA

5.1. facilitátorok látják el a tanári feladatokat a csoportban

5.1.1. tanulási környezet kialakítása

5.1.2. oktatásszervezés

5.2. nincsenek kiemelt szerepek

5.3. személyes találkozás és szinkron kommunikáció nem feltétlenül szükséges

5.4. NEM egyenlő a csoportmunkával!

5.4.1. hálózati munkában nincsenek konkrét szerepek

5.4.2. "a jó hálózati munka 100 főnél kezdődik", de min. 30 fő

5.4.3. tanárnak gyakorlatilag nincs szerepe