Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Eindopdracht Syndicaat by Mind Map: Eindopdracht Syndicaat
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Eindopdracht Syndicaat

Brainstorm onderwerp onderzoeksvraag

Economische crisis

Bezuinigen, Opdracht -20% a la nationale overheid, Welke heilige huisjes kennen we in Adam?, Wat betekent een overheid die zich op zijn kerntaken richt concreet in/voor Amsterdam?

Innovatie

Co-creatie voor en door ambtenaren, Wat is co-creatie?, Zie wikipedia

co-creatie met burgers, maatschappelijke partijen en bedrijven, BDA-ers als adviseurs van de meervoudigheid van percepties?

Verkiezingen 2010

Hoe ziet het nieuwe krachtenveld eruit?, Hoe uit zich de PVV-stem bij de verkiezingen?, Terugval PvdA, Wat gaat dit betekenen voor actuele dossiers zoals, 1012-project, vernieuwing bestuurlijk stelsel, kredietcrisis / bezuinigingen, Topstad / Olympische ambitie, Noord-Zuidlijn, Opmars D66

Bestuursadviseurs: Hovelingen of bureaucraten?

hoveling, betrokken, college beschermen, dienstbaar, persoonlijke loyaliteit

bureaucraat, onafhankelijk, college kritisch adviseren, ambtelijke professionaliteit

Kennis en de politieke ratio

welke kennis en informatie hebben de wethouders van bestuursadviseurs nodig om besluiten te nemen?, Waar halen we deze kennis vandaan?

kennis en info, te verwachten effecten van besluit (of alternatieven), onzekerheden en risico's, verschillende meningen

politieke ratio, opportuniteit, macht

De transparante overheid

Paradigma-verschuiving, Van gesloten naar open: "Alles is openbaar, tenzij ...", Burgers en ondernemers als co-producent ipv consument van beleid

Bestuurlijke vernieuwing

Wat is de impact wanneer het kabinet zou besluiten om de provinciale bestuurslaag te verwijderen

Vernieuwing bestuurlijk stelsel

Versterking invloed Amsterdam in Den Haag

Wat moet Amsterdam met de VNG en/of de G4-samenwerking?

De burger centraal

Analyse concept

interne en externe (publiek+privaat) toepassing van dit concept

(informatie)techniek

adviezen voor toepassing

Beeld over Amsterdam, één ongedeelde stad

Analyse beeldvorming over de gemeente Amsterdam bij enkele ntb grote projecten

management van deze issues

Waar staan we met onze ambities, hoe werken we daaraan, wat levert het op

Hoe verder: welke politieke afspraken moeten we nog nakomen, hoe realiseren we die?

Plan van Aanpak

Onderdelen

Formulering onderwerp

Overzicht te verrichten activiteiten

Tijdpad

Eisen

Op de strategische agenda

Actueel

Onderwerp

Inhoudelijk

Organisatorisch

Systeem

Leerdoelen

Inhoudelijk

Persoonlijk

New node