ERGONOMI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ERGONOMI by Mind Map: ERGONOMI

1. Hva er ergonomi?

1.1. Tilpassing av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesker

2. Hvorfor er ergonomi viktig?

2.1. I alle bevegelser og i alt arbeid er det viktig å tenke over hvordan vi bruker kroppen

3. Riktige arbeidsteknikker

3.1. Løfte å bæreteknikk er noe du bare bruker når du arbeider med små barn eller gjenstander.

3.1.1. Riktig løfteteknikk er å gå nær inntil og rett foran det eller den du skal løfte

3.1.1.1. Står litt breibein og med det ene beinet litt foran det andre, en større større støtteflate gir bedre balanse.

3.1.1.1.1. Riktig bæreteknikk er å holde ringen eller barnet du bærer så nær inntil kroppen som mulig.

4. Ergonomiske prinsipper

4.1. Forteller oss hvordan vi kan bruke kroppen riktig og planlegge arbeidet vi skal utføre

5. Gode arbeidsstillinger

5.1. Det er viktig å kjenne til hvordan du beveger kroppen din når du skal jobbe i krevende arbeidsstillinger

6. Naturlig bevegelsesmønster

6.1. Når du går, overfører du tyngden til det ene beinet og flytter det andre beinet du utnytter dermed tyngdekraften når du flytter en kroppsdel om gangen