AC116 CLOUD services

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AC116 CLOUD services by Mind Map: AC116 CLOUD services

1. aktivace

1.1. úroveň aktivace

1.1.1. Partner - ARCtool

1.1.2. MySELF - light samoobsluha

1.1.3. budeme chtít rozdílnou úroveň služeb?

1.2. aktivace na základě zadání REG-KEY

1.2.1. kontrola, zda zařízení je na serveru

1.2.2. kontrola, zda není již spárováno s účtem

1.2.3. automatické spárování a vytvoření služby/widgetu

1.2.4. notifikační email o aktivaci zařízení

1.3. možnost deaktivace uživatelem/převod mezi účty?

1.4. data budou zpracovávány na serveru až od okamžiku spárování

1.4.1. šetření režie serveru

1.4.2. nebude historie do okamžiku aktivace

2. komunikace

2.1. zařízení automaticky komunikuje persistentně na CLOUD server

2.1.1. dedikovaný YTUN pro KOMFORT systémy

2.1.1.1. rozdílný RSA klíč

2.1.1.2. rozdělení zátěže ALARMY/KOMFORT

2.1.1.3. bezpečnostní otázka

2.1.2. zařízení využívá YTUN komunikaci

2.1.3. po zapnutí a připojení LAN

2.2. nebude žádná komunikace typu ARC

2.2.1. nebude možno připojit jinam?

2.2.2. připojení ARC/monitoring SW přes CLOUD

2.3. budeme stahovat konfiguraci zařízení

2.3.1. parser požadovaných dat

3. služby pro uživatele

3.1. jedno AC-116 - jedna služby (1:1)

3.2. zobrazení

3.2.1. Přehled aktuálního stavu

3.2.1.1. Základní zobrazení přehledu

3.2.1.1.1. přehled všech termostatů/místností

3.2.1.2. Rozšířené zobrazení přehledu

3.2.1.2.1. přehled všech termostatů/místností

3.2.1.2.2. přehled stavu systému

3.2.2. Historie

3.2.2.1. graf hodnot pro každou místnost

3.2.2.1.1. možnost měnit časový rozsah

3.2.2.1.2. obsahuje 3 křivky

3.2.2.1.3. možnost uložit

3.2.2.2. graf equiterm

3.2.2.2.1. možnost měnit časový rozsah

3.2.2.2.2. obsahuje 2 křivky

3.2.2.2.3. možnost uložit

3.2.2.3. graf stavů výstupů

3.2.2.3.1. možnost měnit časový rozsah

3.2.2.3.2. obsahuje křivku pro každý výstup

3.2.2.3.3. možnost uložit

3.2.2.4. logování

3.2.2.4.1. vytváření kompletní historie změn nastavení a ovládání

3.2.2.5. počítadlo impulsů Kalorimetrů na místnost

3.2.2.5.1. grafy

3.2.2.5.2. spotřeba energie tepla

3.3. ovládání

3.3.1. Základní zobrazení přehledu

3.3.1.1. parametry všech termostatů/místností

3.3.1.1.1. změna požadované teploty

3.3.1.1.2. změna programu

3.3.1.1.3. dočasná změna programu

3.3.2. Rozšířené zobrazení přehledu

3.3.2.1. parametry všech termostatů/místností

3.3.2.1.1. změna požadované teploty

3.3.2.1.2. změna programu

3.3.2.1.3. dočasná změna programu

3.3.2.2. možnost nastavení kalendáře

3.3.2.3. aktivace/deaktivace obecných profilů

3.3.2.3.1. holiday

3.3.2.3.2. party

3.3.2.3.3. hotel

3.3.2.3.4. ...

3.3.3. Systém

3.3.3.1. Vytváření/editace topných profilů

3.3.3.2. Nastavení/ovládání relé

3.3.3.3. Nastavení reakce výstupů

3.3.3.4. Vlastnosti autonomního systému

3.3.3.4.1. chování v limitních stavech

3.4. notifikace

3.4.1. varianty notifikace

3.4.1.1. SMS

3.4.1.2. E-mail

3.4.1.3. zpětná interakce

3.4.1.3.1. ovládání systému

3.4.2. typy notifikace

3.4.2.1. Alarmové stavy

3.4.2.1.1. dle časových oken?

3.4.2.2. Teplotní meze

3.4.2.2.1. dle časových oken

3.4.2.2.2. horní mez

3.4.2.2.3. spodní mez

4. sdílení

4.1. maximální počet přístupů/účtů?

4.2. sdílení na základě principů CLOUD ALARM služeb

4.3. možnost nastavit práva při sdílení

4.3.1. na konkrétní termostat/místnost

4.3.1.1. číst

4.3.1.2. ovládat/editovat

4.3.2. na konkrétní relé

4.3.2.1. sledovat stav

4.3.2.2. ovládat

4.3.3. systém

4.3.3.1. kalendáře

4.3.3.2. editace profilů

4.3.3.3. reakce vstupů

5. služby pro montéry

5.1. implemenatce do modulu nabídka?

5.2. implementace do modulu přehled a správa instalací

5.2.1. přehled stavu

5.2.1.1. OK

5.2.1.2. porucha

5.2.1.2.1. typ

5.2.1.2.2. datum a čas

5.2.2. technická karta

5.2.2.1. souhrný technický přehled

5.2.3. historie

5.2.3.1. technické události

5.2.3.2. komplet události

5.2.3.3. dle nastavení úrovně uživatelem

5.2.3.3.1. nic

5.2.3.3.2. náhled

5.2.3.3.3. W/R právo

5.2.4. notifikace poruchových stavů