Ergonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Hvorfor er det viktig?

1.1. Kroppen blir sterkere hvis vi bruker den riktig.

1.2. Feil bruk av kroppen kan føre til skader og slitasjer på muskler, sener, ledd, og gi belastningslidelser.

2. Ergonomiske prinsipper

2.1. Naturlig bevegelsesmønster

2.1.1. Ta utgangspunkt i naturlig bevegelsesmønster i alt fysisk arbeid, også når vi skal hjelpe andre mennesker med å forflytte seg.

2.1.2. For å unngå belastningslidelser i rygg og nakke er det viktig å holde en naturlig krumming i ryggen og unngå å belaste ryggen mens den er vridd.

2.2. Gode arbeidstillinger

2.2.1. gjør at du bruker kroppen riktig og unngår å belaste ledd og muskler feil.

2.2.2. Stående arbeid

2.2.2.1. arbeidsbordet eller arbeidsbenken bør være tilpasset høyden din.

2.2.2.2. stå bredbeint, da fordeler du vekten på begge beina.

2.2.2.3. slapp av i skuldrene.

2.2.2.4. la armene henge løst, ikke spenn skuldrene.

2.2.2.5. forsøk å bevege deg selv om du står: hev og senk skuldrene, gå opp og ned på tåspissene iblant.

2.2.3. Sittende arbeid

2.2.3.1. ikke sitt for lenge i den samme arbeidstillingen.

2.2.3.2. slapp av i skuldrene.

2.2.3.3. forsøk å ha en naturlig krumming i ryggen.

2.2.3.4. hvil beina mot gulvet.

2.2.3.5. ha en rett vinkel mellom lår og legger.

2.2.3.6. ha et arbeidsbord som armene kan hvile på, og som er tilpasset høyden din, slik at skuldrene holdes i normal stilling.

2.3. Riktige arbeidsteknikker

2.3.1. Løfte- og bæreteknikk

2.3.1.1. bare når du arbeider med små barn eller gjenstander

2.3.2. Forflytningsteknikk

2.3.2.1. når du skal en person å flytte på seg, f.eks. når en skal reise seg fra en stol

2.4. Variasjon i arbeidet

2.4.1. viktig for da bruker du ulike muskler, ulike bevegelser og ulik belastning.

2.4.2. da kan du unngå å overbelaste kroppen

2.4.3. husk å ta pauser

2.5. Å forberede arbeidet

2.5.1. tenk igjennom hvordan du bør utføre et arbeid på forhånd, da blir det letter å gjennomføre det.

2.5.2. Tenk igjennom

2.5.2.1. rekkefølgen av det du skal gjøre

2.5.2.2. hva slags utstyr og hjelpemidler trenger du?

2.5.2.3. trengs det flere personer til å utføre arbeidet?

2.5.2.4. hvor lang tid trenger du?

3. Ordet ergonomi betyr:

3.1. ergos = arbeid

3.2. nomos = naturlov

3.3. ergonomi = arbeidslov

4. Hva er ergonomi?

4.1. kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte mennesket.

5. Tilrettelegging av arbeidsplassen

5.1. arbeidsplassen skal være god kilde til god helse

5.2. den skal dekke våre grunnleggende behov

5.3. du skal trives

5.4. har du vært utsatt for overbelastning er arbeidsgiveren din pliktig til tilrettelegge arbeidsplassen for deg.

5.5. hjelpemidler som skal gjøre det lettere å oppnå gode arbeidsstillinger

5.5.1. regulerbar seng

5.5.2. personheis

5.5.3. forflytningsmatte

5.5.4. regulerbart arbeidsbord og stol

6. Belastningslidelser

6.1. 9 av 10 personer er plaget en eller flere ganger iløpet av livet.

6.2. på grunn av lite kunnskap om ergonomi, tunge løft og feil arbeidstillinger er helse- og omsorgspersonell fire ganger mer utsatt for belastningslidelser.

7. Fysisk aktivitet

7.1. trivsel

7.2. velvære

7.3. overskudd

7.4. økt muskelstyrke

7.5. bedre kondisjon

7.6. lettere å utføre fysisk arbeid