6.1 Rijk door handel overzee

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
6.1 Rijk door handel overzee by Mind Map: 6.1 Rijk door handel overzee

1. De Kern

1.1. Overgang naar veeteelt

1.1.1. Graan moest worden ingevoerd uit het Oostzeegebied

1.1.1.1. Ontstaan uitgebreid handelsnetwerk

1.2. 1600 - Portugal kreeg concurrentie in de handel met Azië door Spanje en Engeland

1.2.1. Economie van verschillende landen raakt met elkaar verweven

1.2.2. Meer rivaliteit

2. Gespecialiseerde Boeren

2.1. Winning van Turf en Ontginnen van land

2.1.1. Inklinking land

2.1.1.1. Land te drassig voor Graan

2.1.1.1.1. Overgang naar veeteelt

2.1.1.1.2. Graan moest worden ingevoerd uit het Oostzeegebied

3. De Stapelmarkt

3.1. 1600 - Amsterdam duidelijk belangerijkste havenstad in West-Europa

3.1.1. Brugge door verzanding onbereikbaar

3.1.2. Antwerpen was in 1585 doordat de Schelde was geblokkeerd

3.1.3. Doorvoer haven voor graan naar Frankrijk, Spanje, Portugal en soms Italië

3.1.3.1. In tijd van tekorten kon veel winst worden gemaakt

3.1.3.1.1. Graan belangerijkste handel van de Republeik

3.2. Zeegewesten profiteren van hun ligging

3.2.1. Kruispunt van belangerijke handelsroutes

3.2.1.1. Driehoekstocht

3.2.1.1.1. Golf van Biskaje: zout en wijn

3.2.1.1.2. Oostzee: graan en hout

3.2.1.1.3. Holland

3.3. Schippers beschikken over actuele informatie over vooraden en prijzen

3.4. Goederen werden tijdelijk opgeslagen in pakhuizen

3.4.1. De aanvoer van producten kon door stormen, misoogsten en oorlogen onregelmatig en onzeker zijn. Zo was er altijd een vooraad

4. Van concurrentie naar compagnie

4.1. De Republiek legde in de eind 16e eeuw wereldwijde handels contacten en ging een rol spelen in de opkomende wereldeconomie

4.1.1. Hierdoor ontstond het handelskapitalisme: het investeren van een grote hoeveelheid geld om zo veel mogelijk winst te behalen.

4.1.1.1. Azië was erg winstgevend

4.2. 1594 - Oprichting van een gezamenlijke handelsonderneming die zelf specerijen uit Indië zou gaan halen

4.2.1. Veel concurrentie tussen verschillende compagnies

4.2.1.1. Stijgen inkoopprijzen, daling verkoopprijzen

4.2.1.1.1. 1602 - Oprichting VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie

4.2.2. Door de risico's te delen, konden ze zoveel mogelijk winst maken

5. Desnoods met harde hand

5.1. De VOC kreeg van de Staten-Generaal het monopolie om handel te drijven met Azië en had verregaande bevoegdheden in die verre streken:

5.1.1. Ze mochten handelsovereenkomsten sluiten met inlandse vorsten

5.1.2. Soldaten en bestuursambtenaren in dienst nemen

5.1.3. Aan vreemde kusten forten bouwen

5.1.4. Geweld gebruiken als de belangen van de VOC in gevaar kwamen

5.2. Verandering van nijverheid

5.2.1. ambachtslieden maakten in hun eigen huis producten

6. Jaloerse buurlanden

6.1. De Republiek kreeg in de 17e eeuw meer welvaart dan in de omringende landen

6.2. 1651 - Engeland werkte de Republiek tegen door de Act of Navigation

6.2.1. In Britse havens mochten alleen Britse handelsschepen komen, of schepen die uit het zelfde land kwamen als hun lading.

6.3. 1672 - Rampjaar

6.3.1. Engeland verklaart oorlog aan de Republiek

6.3.2. Frankrijk beschermt eigen economie door mercantilisme

6.3.2.1. Import van goederen uit het buitenland moet worden verminderd en de export worden gestimuleerd