Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kinh doanh quán Buffet sinh viên by Mind Map: Kinh doanh quán Buffet sinh viên
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kinh doanh quán Buffet sinh viên

Công việc kinh doanh không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm

Trước khi kinh doanh

Thuê mặt bằng quán

Xin giấy phép kinh doanh

Thực hiện quảng cáo (1 triệu)

Ổn định lực lượng nhân viên

Mua các cơ sở vật chất và trang trí (20 triệu)

Khu vực kinh doanh sầm uất, tập trung khá nhiều trường học

Cái gì? (What)

Buffet vặt giá rẻ cho sinh viên,học sinh

Dịch vụ kinh doanh

Ở đâu? (Where)

Khu vực quán

Địa bàn kinh doanh

Tại sao? (Why)

Nhu cầu ăn uống của sinh viên, học sinh đa dạng và dễ tìm hiểu

Có vốn đầu tư đủ

Có nguồn nhân lực

Ít đối thủ cạnh tranh trong địa bàn

Có khả năng quay vốn nhanh

Khi nào? (When)

Tháng 8, khi năm học mới bắt đầu

Ai? (Who)

Khách hàng

Nhân viên phục vụ và quản lý

Như thế nào? (How)

Duy trì kinh doanh

Bắt đầu kinh doanh

Bao nhiêu? (How much)

100 triệu đồng vốn (đi vay, được tài trợ)

Một số chi phí phát sinh

Vốn từ tiết kiệm của các thành viên