Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OSOBNOST by Mind Map: OSOBNOST

1. FORMOVÁNÍ

1.1. Novorozenec

1.2. Kojenec

1.3. Batole

1.4. Předškolní věk

1.5. Mladší školní věk

1.6. Starší školní věk

1.7. Puberta

1.8. Adolescence

1.9. Dospělost

1.9.1. Mladší

1.9.2. Střední

1.9.3. Starší

1.10. Stáří

2. PROCESY

2.1. myšlení

2.2. řeč

2.2.1. komunikační

2.2.2. informativní

2.2.3. expresivní

2.3. paměť

2.3.1. kognitivní proces

2.3.2. dělení č.1

2.3.2.1. procedurální

2.3.2.2. sématická

2.3.3. dělení č.2

2.3.3.1. bezděčná

2.3.3.2. mechanická

2.3.3.3. logická

2.3.3.4. záměrná

2.3.4. dělení č.3

2.3.4.1. dlouhodobá

2.3.4.2. senzorická

2.3.4.3. krátkodobá

2.4. učení

2.4.1. dělení č.1

2.4.1.1. spotánní

2.4.1.1.1. zkušenosti

2.4.1.2. neformální

2.4.1.2.1. zvyklosti

2.4.1.3. formální

2.4.1.3.1. škola

2.4.2. dělení č. 2

2.4.2.1. senzomotorické

2.4.2.2. intelektuální

2.4.2.3. sociální

2.4.2.4. pojmové

2.5. dělení

2.5.1. počitek

2.5.1.1. jedna vlastnost

2.5.2. vjem

2.5.2.1. celkový obraz předmětu

2.5.2.2. pozornost

2.5.2.2.1. bezděčná

2.5.2.2.2. záměrná

2.5.3. fantazie

2.5.3.1. subj. poznání zprostředkované reality

2.5.4. představa

2.5.4.1. obrazy, které má vědomí jako témata

2.6. vnímání

2.6.1. subj. poznání objekt. reality

2.6.1.1. zrakové

2.6.1.1.1. světlo

2.6.1.1.2. oční sítnice

2.6.1.2. sluchové

2.6.1.2.1. vibrace

2.6.1.2.2. vnitřní ucho

2.6.1.3. hmatové

2.6.1.3.1. teplo

2.6.1.3.2. kožní buňky

2.6.1.4. chuťové

2.6.1.4.1. chuť

2.6.1.4.2. chuť. buňky na jazyku

2.6.1.5. čichové

2.6.1.5.1. čich. buňky na nos. sliznici

2.6.2. optické klamy

2.6.3. Stroopův efekt

3. PORUCHY

3.1. paranoidní

3.2. disociální

3.3. histrionská

3.4. anxiozní

3.5. závislá

3.6. anankastická

3.7. schizoidní

3.8. emočně nestabilní

3.8.1. impulzivní

3.8.2. hraniční

4. TŘI ASPEKTY

4.1. Integrace

4.2. Interakce

4.3. Směřování k cíli

5. UTVÁŘENA FAKTORY

5.1. Dědičnost

5.2. Výchova

5.3. Prostředí

6. VLASTNOSTI

6.1. Charakter

6.1.1. výchova

6.1.2. sebepoznání

6.1.3. Temperament

6.1.3.1. vrozený

6.1.3.1.1. cholerik

6.1.3.1.2. sangvinik

6.1.3.1.3. melancholik

6.1.3.1.4. flegmatik

6.1.4. svědomí

6.1.5. sebehodnocení

6.1.6. sebevědomí

6.1.7. sebepojetí

6.2. Motivy

6.2.1. vnitřní

6.2.2. vnější

6.3. Postoje

6.4. Schopnosti

6.4.1. inteligence

6.4.1.1. všeobecná

6.4.1.1.1. IQ

6.4.1.2. emoční

6.4.1.2.1. ovládání se

6.4.1.2.2. vztahy

6.4.1.2.3. empatiaizmus

6.4.2. dělení podle míry schopnosti

6.4.2.1. nadání (1.)

6.4.2.2. talent (2.)

6.4.2.3. genialita (3.)

6.5. Vlohy

6.6. Volní vlastnosti

6.7. Potřeby

6.7.1. pyramida

6.7.1.1. 1.fyziologické potřeby

6.7.1.2. 2. potřeba bezpečí, jistoty

6.7.1.3. 3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti

6.7.1.4. 4. potřeba uznání, úcty

6.7.1.5. 5. potřeba seberealizace

7. STAVY

7.1. emoce

7.2. psychické prožívání

7.2.1. afekt

7.2.1.1. nejkratší

7.2.2. vášeň

7.2.2.1. dlouhodobé

7.2.3. nálada

7.2.3.1. středně dlouhé

7.3. city

7.4. pozornost

7.4.1. záměrná

7.4.2. bezděčná