EDUGO

Create a checklist for your next festival and add your favorite bands and their stages

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EDUGO by Mind Map: EDUGO

1. OREN

1.1. Gesprekken met leerlingen

1.1.1. leuk om zoveel praktijk te hebben

1.1.2. super om het gebouw op te knappen

1.1.3. eigen stiel aanleren

1.2. Uitleg Yvan

1.2.1. over de verschillende richtingen

1.2.2. over het gebouw

1.2.3. over wat de leerlingen doen

1.3. Verschillende geluiden

1.3.1. lasserij

1.3.2. houtbewerking

1.3.3. schilders

1.4. Uitleg leerkrachten

1.4.1. over de opdrachten

1.4.2. les grafisch tekenen

2. NEUS

2.1. Geur van de verschillende ruimtes

3. OGEN

3.1. Verschillende ateliers

3.1.1. kunststof

3.1.2. houtbewerking

3.1.3. I.C.T.

3.1.4. lassers

3.1.5. schilders

3.2. Oud gebouw

3.2.1. oude muren

3.2.2. oude kasten

3.2.3. oude trappen

3.3. Veel verschillende nationaliteiten

3.3.1. turks

3.3.2. marokaans

3.3.3. belg

3.3.4. ...

4. CREATIVITEIT AANWEZIG

4.1. leerlingen schilderen lokalen

4.2. restaureren oude voorwerpen tot nieuwe

4.3. maken van een houten plank een marmeren plank

4.4. maken in I.C.T. verschillende aspecten die ze later kunnen gebruiken zoals een sorteersysteem

4.5. leerlingen gaan creatief om met de speelplaats (graffiti) en schildverwerken

4.6. alle richtingen helpen elkaar om iets te bouwen

4.7. ze richten zelf de lokalen in

5. CREATIVITEIT NIET AANWEZIG

5.1. doordat de leerlingen alles zelf doen gaat het trager, eventueel hulp inschakelen van mensen die het beroep uitoefenen om hen te helpen, bevordert het leerproces

6. ALGEMEEN

6.1. Deze school is zo creatief, ik kan niets meer verzinnen om het beter te maken